dijous, 11 de novembre de 2010

ARBÚCIES, ARA MATEIX: Un govern sense rumb, un ajuntament sense lideratge


FULL INFORMATIU – OCTUBRE  2010    

1. Què passa a la Casa de la Vila d’Arbúcies?

El 2003 ERC, amb l’excusa de mal pagador de la renovació, va trencar la unitat electoral dels sectors populars a la Casa de la Vila. Era el primer pas de l’intent fracassat d’enterrar el projecte de CUPA.

A darrere de l’operació només hi havia interessos partidistes i ambicions personals. Set anys després, aquesta intencionalitat barroera és tan evident que fins i tot molts de qui la van fer possible amb el seu vot, se’n penedeixen.

La conseqüència més greu de tot plegat és que de la Casa de la Vila d’Arbúcies va desaparèixèr qualsevol cosa semblant a un model de poble. En aquestes dues darreres legislatures no hi ha hagut altra filosofia de govern que la vella dita popular: qui dies passa anys empeny! Evidentement, molt poca cosa per un poble que, durant els primers 24 anys de postfranquisme, havia estat capaç de crear un model polític  propi i exitós a cops d’identitat, d’orgull democràtic i  amb l’ esforç i participació de la majoria!

Només durant un any, del 2007 al 2008, amb la integració de CUPA a l’equip de govern de la segona legislatura, es va intentar racionalitzar i aprofundir democràticament el funcionament de l’Ajuntament. La manca absoluta de voluntat i de capacitat d’ERC per  complir els seus compromisos - no amb CUPA, sinó amb el poble - va obligar a CUPA a sortir de l’equip de govern.

De llavors encà, sense Pla de Treball i encara menys amb visió a mig i llarg termini…Convertint la participació popular en una estricta àrea tècnica…

Amagant el cap sota l’ala, davant del més petit conflicte…l’actuació de l’ equip de govern ha anat derivant progressivament cap a una situació de col·lapse absolut.

*    *     *

Les importantíssimes subvencions que han caigut de déu do – les darreres i més sucoses els plans de Zapatero, han pogut maquillar una mica el desori però no pas amagar-lo.

Cal recordar que tots el projectes que ara a corre-cuita s’estan engegant, Naus de ca l’Ayats, Can Delfí, carrer Camprodon, etc. són projectes que tenen 7 o més anys?

Però el que realment ha salvat l’ajuntament d’Arbúcies del col·lapse total ha estat la responsabilitat democràtica i l’esperit de servei  de CUPA.

Vàrem entrar a l’ equip de govern empesos per aquest esperit i per fer possible la governabilitat que ERC i PSC- ni EPM- no volien o no podien garantir. En vàrem sortir  només quan ERC i PSC varen deixar clara la seva voluntat de NO canviar la seva actuació erràtica, incomplint un per un tots els  compromisos signats.

 I malgrat tot, des de l’oposició, CUPA ha continuat fent possible la governabilitat d’Arbúcies, evitant el colapse que només hauria servit per castigar injustament el poble.  Si CUPA s’hagués plantejat una línia d’oposició frontal – com legítimanent han fet altres grups- ben pocs dels projectes i realitzacions dels darrers anys s’ haurien dut a terme.

I malgrat aquesta evidència, ERC I PSC continuen actuant amb autisme total. Hi ha moments que la irresposabilitat arriba a graus tan extrems que algú pot  pensar que els membres de l’ equip de des-govern, lliurats ja al derrotisme més absolut, estan aplicant en la seva actuació aquella altra màxima popular: pel temps que em queda ...

2. Actuacions de CUPA en aquests darrers mesos.

En els darrers Plens municipals l'actuació de CUPA ha estat clau per posar de manifest dues coses: una, que l'equip de govern està en minoria, cosa que sabia tothom menys ERC que no ho volia creure, i dues que si volen seguir governant han de canviar de manera de fer i pactar amb alguna formació política que els doni majoria suficient per tal de poder tirar endavant els projectes que tenen entre mans.
La nostra sortida del govern, ara fa un any i mig, ja va ser un important toc d'atenció en aquest aspecte, però cal dir que poca cosa ha canviat en aquest temps. Continuem sense tenir tota la informació sobre els temes a decidir, la que ens donen no arriba amb temps suficient (sovint quatre dies abans del ple) per poder-la valorar i sobretot esmenar o fer aportacions, no s'executen amb puntualitat els acords de ple que sorgeixen com a iniciativa de l'oposició, no se'ns facilita la documentació demanada i necessària per fer la nostra feina opositora, etc.
Davant d'aquesta situació en els últims plens CUPA s'ha plantat i ha votat en contra d'alguns dels projectes que l'equip de govern portava al Ple.

És per tot això que el 29 de setembre de 2009 vam obligar a deixar sobre la taula el projecte de les NAUS AYATS, que CUPA ja tenia engegat fa set anys, per poder negociar aspectes que no preveia, com per exemple la priorització de la construcció dels bucs d'assaig, llargament reivindicats des de fa molts anys pels grups de música de la nostra vila. Admeses les esmenes de grat o per força, els punts van ser aprovats en el ple de novembre.
En el ple de 21 de gener de 2010 i parlant d'aquest mateix projecte, vam fer deixar sobre la taula, sense aprovar per una qüestió de formes, l'adjudicació de la segona fase de les obres. Efectivament l'acord del novembre era condicionat a una sèrie d'actuacions que dos mesos després no s'havien fet, per tant no vam voler votar-hi favorablement i l'equip de govern es va veure obligat a retirar-lo abans de perdre una altra votació.

Un cas semblant és el de CAN DELFÍ, un edifici i solar que el poble va adquirir durant l'últim govern de CUPA (2002) i que durant 8 anys ERC ha tingut aturat, deixant que es degradés fins a la ruïna. En el Ple de setembre de 2009 el govern  presenta l'acceptació de les subvencions del FEDER, quasi 1 milió d'euros, per la consolidació de l'edifici vell de Can Delfí. Lògicament CUPA vota a favor, però ja adverteix que no veu clars alguns dels usos que es volen donar.
Malgrat aquesta advertència clara i pública, l'equip de govern NO va fer cap pas per arribar a alguna mena d'acord. És per això que quan quatre mesos més tard es porta a ple l'”aprovació inicial del projecte de Can Delfí plantes 1 i 2 i golfes”, hi votem en contra i per tant impossibilitem que s'aprovi el projecte.

Certament en el següent ple, el dia 18 de març de 2010, vam votar a favor tant d'aquest projecte com el de la futura biblioteca de Can Delfí. Les raons són dues i fàcils d'explicar i entendre: responsabilitat i negociació.
Responsabilitat perquè com hem dit moltes vegades no fem una oposició negativista, no anem en contra  de tot de manera sistemàtica, per principi o sense arguments, perquè ens sentim responsables del benestar de les persones d'Arbúcies i per tant si es compleixen unes mínimes condicions   donem suport als projectes que poden beneficiar  la majoria dels arbuciencs.
I negociació perquè tal com també hem dit sovint, estudiarem totes les propostes que ens facin arribar els grups majoritaris i si s'adiuen amb el nostre programa i s'admeten les nostres esmenes i aportacions no tindrem cap inconvenient en donar-los suport.
Això és doncs el que va passar amb aquests dos projectes, que CUPA considera molt importants per a la població d'Arbúcies i amb els quals, a canvi del nostre vot favorable, vam aconseguir que l'equip de govern acceptés onze propostes que formen part del nostre programa, l'eina de treball que regeix les nostres actuacions, i que sens dubte signifiquen millores importants en la gestió dels recursos públics dels arbuciencs.

Els  compromisos que recollien són els següents:

·       Denunciar el conveni del servei de recaptació que tenim amb el Consell Comarcal, amb la intenció de recuperar la recaptació en voluntària  per l'exercici 2011.
·       Reclamar a la Generalitat per tal que abans del mes de juny de 2010 faci l'auditoria externa que ja va aprovar aquest Ple (el 25 de novembre de 2009).
·       Decidir la ubicació definitiva de les antenes de telefonia mòbil el més lluny possible d'espais habitats, garantint una cobertura adequada.
·       Solucionar definitivament el tema de la plaça de Mompou.
·       Cobrir la plaça d'arquitecte municipal.
·       Recuperar la municipalització total de l'esplai per l'estiu 2010.
·       Planificar l'adequació de Can Petit Rutllat.
·       Exigir a la Generalitat les dotacions necessàries de Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat dels arbuciencs i arbucienques, fent les accions que calgui per aconseguir-ho: coordinació amb altres municipis, denúncies a la premsa, ...
·       Planificar i facilitar obres bàsiques pel futur de l'educació en el nostre municipi com són l'ampliació de l'Institut Montsoriu i del CEIP. Dr. Carulla.
·       Presentar un Pla d'actuacions, amb dates i terminis, que prevegi arreglar i deixar en condicions dignes els espais del Poliesportiu de Can Delfí, el Parc de la Dona d'Aigua, la Plaça de la Solidaritat, les plaques de senyalització de l'avinguda dels Països Catalans.

·       Publicar les actes textuals dels plens en el format que convingui.

Cal aclarir que CUPA no va fer cap  proposta a ERC i PSC,sinó que lògicament i com correspon a un grup majoritari, va ser l'equip de govern qui ens va demanar suport per aprovar una sèrie de projectes i el que nosaltres vam fer va ser posar les condicions que vam considerar oportunes per donar-los aquest suport puntual, sense condicionar per part nostra futures actuacions.
Les coses però no han anat pel camí que tothom voldria i vistes les actuacions, o millor hauríem de parlar de la NO actuació, dels regidors del govern i l'alcalde al seu davant, hores d'ara no podem continuar avalant una política que pel cap baix ens atrevim a classificar de capriciosa, erràtica i personalista.
En efecte la desídia de l'alcalde ha arribat a l'extrem d'INCOMPLIR alguns d'aquests onze acords que es van votar i aprovar en el PLENARI del mes de març. En concret, i com es pot comprovar més amunt, han incomplet els punts:1r, 2n, 3r, 4t i 5è.

És per això que hem hagut de denunciar aquest greu fet i presentar noves mocions que a la pràctica el que fan és treure a l'alcalde algunes de les seves prerrogatives i assumir des del Ple la facultat executiva que per desídia (falta de voluntat d'executar els acords) o per incapacitat (no sap com fer-ho) no han materialitzat.
Havíem demanat un ple extraordinari per tal de complir els terminis legals que tenia l'ajuntament per denunciar el conveni que hi ha amb el Consell Comarcal referit a la RECAPTACIÓ municipal. L'acord és del mes de març i el termini legal per recòrrer acabava el 30 de setembre, veient que s'acostava la data i no s'havia executat l'acord vam demanar aquest ple extraordinari per aprovar l'execució immediata de la denúncia i tenir així les mans lliures per recuperar, si cal, la recaptació en voluntària des de l'ajuntament. 
La resposta del govern ha estat NO convocar el ple extraordinari al·legant un defecte de forma en la petició (cosa que és certa) però amagant les vergonyes del seu GRAVÍSSIM incompliment. Amb aquesta (no) actuació el que fan és allargar un any més l'actual model de recaptació per la via autoritària: el senyor alcalde ha decidit que havia de ser així.

Però la cosa no acaba aquí, perquè ni tant sols posen la moció a l'ordre del dia del següent ple ordinari del dia 7 d'octubre. La moció es va acabar debaten i aprovant perquè els grups de l'oposició ho vam exigir. Diguem-li incapacitat o mala fe, el cas és que ens ha sorprès aquesta actitud tan penosa perquè sortosament a Arbúcies no estem acostumats a viure manifestacions tan antidemocràtiques per part d'una autoritat municipal.
I què dir de les justificacions del senyor alcalde tant en aquesta moció com en la que vam presentar sobre un altre incompliment del mes de març, la convocatòria de la plaça d'arquitecte municipal. Potser no és una manifestació d'infantilisme excusar-se en el “tu ho has fet primer”, quan en cas que fos cert, mai es podria posar al mateix nivell el trencament d'un pacte puntual entre dos partits, amb INCOMPLIR UN ACORD DEL PLENARI. És allò de veure la brinxa a l'ull de l'altre i no reconèixer la biga al teu ull.
En el cas del CARRER CAMPRODON, després d'haver reconduït el procés participatiu d'una manera força correcta a demanda de CUPA, l'equip de des-govern  no han sabut (o volgut) acabar-lo d'una manera satisfactòria i per tant els vam demanar que el deixessin sobre la taula per consensuar un acord final. En vistes de la negativa de l'equip de govern vam haver de votar en contra i no es va aprovar el projecte. A partir d'aquí  CUPA fent de govern des de l'oposició ha fet un proposta de full de ruta a tots els grups municipals per tal de poder tancar definitivament aquest tema, si és que realment hi ha interès en fer-ho.
Un cop més volem deixar clar que només seguirem contribuint a la governabilitat de la vila si es donen les condicions que hem reclamat des del principi, tant quan érem al govern com quan en vam sortir precisament pels incompliments reiterats d'aquests mínims: informació, temps, negociació, incidència, respecte a la llei i per descomptat compliment dels acords...


Per altra banda creiem que els projectes que hi ha sobre la taula són tan importants per Arbúcies que s'haurien de consensuar entre totes les forces polítiques que tenim representació a l'ajuntament. I més en la situació actual en què la crisi econòmica colpeja amb força la nostra societat i que per tant no es pot seguir governant com abans, i menys estant en minoria.

Cal buscar acords, deixar de banda personalismes o interessos partidistes i treballar pel poble amb visió de futur. És en aquest sentit que des d'aquí fem una crida a totes les formacions: ERC, EPA, PSC i IA, per tal, que almenys en els temes fonamentals i de gruix, que a més no es tancaran aquesta legislatura, com les Naus Ayats, Can Delfí, carrer Camprodon, ...  ens posem d'acord i consensuem unes línies bàsiques d'actuació que ens permetin  rendibilitzar adequadament la gran quantitat de recursos econòmics que hi ha compromesos (i promesos) per aquests projectes.

Per CUPA el més important sempre ha estat el servei al poble d'Arbúcies i per tant tothom que treballi en aquesta direcció ens trobarà disposats a arribar a acords per garantir la governabilitat de la  Vila.

divendres, 15 d’octubre de 2010

PREGUNTES... AMB RESPOSTA?

Preguntes generades després del Ple de l'Ajuntament d'Arbúcies del 6 d'octubre de 2010...


  • Per què el Sr. Zamorano no va incloure en l'ordre del dia inicial del Ple de l'Ajuntament les dues mocions que CUPA havia presentat?
  • En el tema de la recaptació municipal: És veritat el que es diu sobre ocults pactes entre els partits que governen el Consell Comarcal  i la Diputació?
  • Són aquests inconfesables pactes supramunicipals els que expliquen la negativa d'ERC i PSC a denunciar el conveni que l'ajuntament té amb el Consell Comarcal de la Selva per la recaptació dels impostos municipals?
  • Per què després de més de sis mesos no s'ha executat un tràmit tant senzill com convocar un concurs per cobrir una plaça d'arquitecte municipal?
  • És que potser l'alcalde i els regidors de l'equip de govern van votar el mes de març a favor d'unes coses que NO pensaven complir?
  • Per què el Sr. Zamorano no va voler deixar sobre la taula el tema del carrer Camprodon, tal i com li vam demanar, tot i saber que perdria la votació?
  • Qui  va impedir amb la seva actitud un acord sobre el carrer Camprodon?
  • El Sr. Zamorano, no vol o no sap gestionar una situació política que ell mateix ha creat amb les seves actituds personalistes?
  • Per què no es va retransmetre per la ràdio aquest ple que ja es preveia polèmic?
  • És veritat que TAMPOC és va enregistrar, malgrat que el senyor alcalde havia dit que així es faria?
  • A què es deu aquesta falta de transparència?
  • On és un l'esperit DEMOCRÀTIC d'un govern que són MINORIA?
LA RESPOSTA ESTÀ EN .... EL VENT?
(o no, les respostes les té algú .. o sigui que si les voleu compartir .. aquí teniu un lloc per fer-ho)

COMMEMORACIÓ DELS 70 ANYS DE LA MORT DE LLUIS COMPANYS

A les 7 de la tarda, al Jardí de Lluís Companys, ens hem trobat per retre homenatge al President de la Generalitat Lluís Companys, en 70è l'aniversari del seu afusellament. Hem fet ofrena floral, lectura d'un petit text història, un poema que Rovira i Virgilili li va dedicar i parlaments. També hem cantat Els Segadors. MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL FET HISTÒRIC A SÀPIENS(ENLLAÇ)

* Darrera carta de Lluís companys que és una mena de testament:
"A tots els que m’han agraviat els perdono; a tots els que hagi pogut agraviar els demano perdó. Si he de morir, moriré serenament. No queda tampoc en mi ni l’ombre més lleu de rancúnia. Donaré gràcies a Déu que m’hagi procurat una mort tan bella, i li dec encara una gratitud per aquesta plàcida serenitat que m’emplena al pensar en la mort que veig atansar-se però sense temença...La meva petitesa no podia esperar una fi més digna per Catalunya i el que ella representa de pau, justícia i amor”.

El 10 d'octubre de 1940,  a les 6 de la matinada la comitiva es posà en marxa, cap al fossar de Santa Eulàlia, un cops arribats al lloc l’oficial nerviós i espantat(era jove i inexpert) es va acostar per tapar-li els ulls, però el president si va negar amb un elegant gest sense dir ni paraula i es posar de cara al piquet.
El piquet d’execució era integrat per soldats d’infanteria, comandats per un tinent molt jove.
Baixà el sabre el tinent , el president aixecà el braç i exclamà: “Per Catalunya”
Sonà la descàrrega, caigué el president de costat ferit greu però no ferit de mort aleshores, el tinent visiblement nerviós es va acostar a disparar-li el tret de gràcia, tant li tremolava el pols que fins a 5 trets li va disparar.

diumenge, 10 d’octubre de 2010

HOMENATGE A LLUÍS COMPANYS: 15 OCTUBRE

El proper divendres, dia 15 d'octubre, a les 7 de la tarda, ens trobarem al Jardí de Lluís Companys, per retre homenatge al president de la Generalitat, en l'aniversari del seu afusellament.
Farem una ofrena floral i la lectura d'un petit text.
Us convidem a participar en aquest acte.
Us hi esperem.

dijous, 23 de setembre de 2010

CRIDA DE CUPA A LA VAGA GENERAL

10 raons per anar a la Vaga General el 29 de Setembre, contra la Reforma Laboral i contra les Retallades:
1.- Per les persones aturades.
Als Països Catalans hi ha més de 1.400.000 aturats. Més del 36% no reben cap prestació. Més del 35% són de llarga durada. Més del 60% dels joves treballadors menors de 25 anys no té feina. El govern del PSOE, amb el suport del PP i CiU, ja avisen d’una “possible” retallada o reducció de la quantia de les prestacions. La Vaga General ha de servir per exigir la creació de llocs de treball estables i amb condicions dignes, i per la protecció real de les persones aturades, durant tot el temps en que no troben feina.
2.- Contra la Banca i la resta de culpables de la crisi. Assenyalem als culpables de la crisi i als que se n'aprofiten.
Els bancs van rebre milers de milions d’euros dels fons públics, provocant el dèficit actual, i que PSOE, PP, CiU, CEOE, la UE i l'FMI han “solucionat” amb retalls de salaris i llocs de treball, congelant les pensions i fent-nos pagar més impostos. Fa uns anys els bancs i la gran patronal es van fer d’or amb l’especulació immobiliària, i ara es tornen a folrar "deixant" els diners públics que han rebut de l’estat, a les mateixes institucions públiques, pujant els interessos que els cobren als mateixos estats que els han finançat. Amb la Vaga General hem de dir ben alt i clar que aquí no falten diners, sinó que sobren lladres (grans executius, diputats, assessors, alta burocràcia política i sindical, militars, casa reial, etc.)
3.- Contra la Reforma Laboral i les retallades salarials
Dels més de 1.400.000 aturats reals que hi ha al nostre país, prop del 60% han perdut la feina perquè no els van renovar els contractes temporals. La crisi a l’estat espanyol ha tingut un efecte fulminant sobre les xifres de l’atur perquè una gran part de la població té contractes temporals, que no costen res als patrons. Aquests contractes fem s’instauraren per “lluitar contra l’atur”.
Després, com la temporalitat era molt alta, van dir que s’havia d’abaratir l’acomiadament per “crear” més contractes indefinits. Però la precarietat i l’acomiadament cada vegada més barat, no han reduït l’atur ni la temporalitat, que no deixen d’ augmentar. Amb la Vaga General exigim posar fi a les agressions als drets laborals, exigim treball estable i digne.
4.- Per fer front a tot el que ens vindrà:
Els mercats financers i els seus dos principals servidors, el Fons Monetari Internacional i la UE segueixen exigint noves mesures d’ajustament, i tornen a demanar la jubilació als 67 anys. A més, la patronal ja ha aprofitat el tràmit parlamentari de la reforma laboral per endurir-la. I el PP, CiU i PSOE, que semblen no posar-se d’acord en res, han aprovat aquesta nova reforma laboral sense gaires problemes. Amb la Vaga General, i més, hem de generar la màxima pressió possible per tirar enrere la Reforma Laboral i les retallades de salaris i de drets.
5.- Per la justícia social, la dignitat, la solidaritat i la llibertat:
Les polítiques dels governs que patim no es decideixen pels resultats electorals. Els que realment governen no es presenten a les eleccions. Els mercats financers, la seva especulació i les obscures agències que valoren la solvència dels estats, són les que decideixen les polítiques economiques i socials que ens imposa el govern espanyol amb la complicitat de la Generalitat. La Vaga General ha de servir per reivindicar la democràcia i la sobirania del nostre poble, i decidir unes,polítiques a favor dels interessos de la majoria treballadora, no dels rics i els poderosos.
6.- Per començar a trencar les nostres cadenes.
Segons la major part dels mitjans de comunicació (propietat de bancs i grans multinacionals o de les institucions públiques al seu servei) ens presenten la crisi com si fos una “catàstrofe natural”, davant la qual diuen que tots hem de resignar-nos i apretar-nos el cinturó. Però totes les mesures que es prenen, cauen sobre les espatlles de les persones treballadores, sense que els rics paguin res.
La Vaga General els dirà ben clar que ja estem farts de les seves mentides i que exigim que els culpables comencin a pagar.
7.- Per avançar en la Unitat Obrera i Popular.
Les direccions dels sindicats “institucionals” i les seves burocràcies no han fet res més que portar endavant una dinàmica de “diàleg i pau social”, sense consultar en cap moment al conjunt dels i de les treballadores, afavorint la desmobilització, i per tant tots els atacs que estem patint. Així, no queda dubte que aquest model sindical de “pacte i negociació” està esgotat, i que hem d’avançar vers un model sindical d’alliberament, si volem fer recular tots aquests atacs. La Vaga General ha de significar el primer pas de l’escalada de mobilitzacions, organització i participació activa de totes les persones treballadores, sumant col•lectius de base, seccions sindicals, associacions culturals i de veïns, etc., per avançar en la construcció de la Unitat Popular, i poder aturar, totes i tots junts, els atacs del govern estatal i autonòmic
8.- Perquè tot el que està passant no s’arreglarà votant ni PP, ni PSOE, ni CiU, etc.
Els que ens governen no fan més que repetir-nos que l’única funció democràtica que tenim les persones treballadores és la de pagar els impostos (que els rics no paguen), votar cada 4 anys i si no ens agraden els resultats, canviar el nostre vot en les següents eleccions. Ara bé, entre Zapatero i Rajoy, Camps i Montilla, Millet, Fabra, Munar o Rita, no hi ha diferències ni en el model econòmic, ni en les mesures a aplicar, això sí, tots ben submisos als grans poders econòmics. Ambla Vaga General hem de recuperar la senda de la mobilització, i demostrar als poderosos que el Poble Treballador, unit i en moviment podem aconseguir recuperar tot el que ens han llevat.
9.- Per començar a mobilitzar-nos i augmentar el nivell de resposta i organització obrera i popular.
La Vaga General convocada per al 29 de Setembre és una oportunitat excel•lent per trencar amb la passivitat i la por, i aixecar un mur de solidaritat que colze a colze ens porta a fer recular tots els atacs dels governs i patronals contra els nostres drets laborals i pel futur de les postres famílies.
10.-Per avançar i preparar la Vaga General a totes les nostres comarques, superant les,fronteres dels estats espanyol i francès.
Cada vegada és més evident que l’estat espanyol està en fallida, i que les persones treballadores de la nostra terra no estem fent res més que pagar els plats trencats de la incompetència de l’espanyolisme més recalcitrant i de l’autonomisme. Amb la Vaga General hem de començar a estendre la resposta a totes les nostres comarques, i des del Vinalopó i fins al Rosselló, fer que la futura Vaga General a tota Europa saiga Vaga General a tot el nostre país, avançant així en el camí del nostre alliberament complet, com a persones, com a classe oprimida i com a poble ocupat.
Durant aquest estiu no ens podem quedar a casa… Informem-nos, organitzem-nos i lluitem per defensar els nostres treballs i els nostres drets!!
El 29 de Setembre totes i tots als carrers!! Vaga General!!

dimarts, 21 de setembre de 2010

PETICIÓ DE PLE EXTRAORDINARI CONJUNTA

Els regidors dels grups municipals de l'Entesa pel Progrés d'Arbúcies (EPA) i de la Candidatura Unitària i Popular d'Arbúcies (CUPA)

DEMANEM:
La convocatòria d'un ple extraordinari, a celebrar abans del dia 30 de setembre de 2010, amb el següent punt a l'ordre del dia:

“MOCIÓ REFERENT A LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL”
Atès que l'Ajuntament en la seva sessió del PLE del dia 15 de març de 2010, va aprovar per majoria

“Denunciar abans del mes de setembre (de 2010) el conveni referit a la recaptació municipal vigent amb el Consell Comarcal, amb la intenció de gestionar des del propi ajuntament la recaptació en voluntària”.

Atès que és a punt d’expirar aquest termini.
Atès que a dia d'avui encara no s'ha executat aquest acord.
Atès que considerem molt greu aquest incompliment.
Atès que l'equip de govern ha demostrat la seva incapacitat per executar aquest acord

Els grups municipals de CUPA i EPA proposem al Ple els següents acords:

- Denunciar immediatament, amb data del dia d’avui, els convenis actuals que fan referència a la recaptació dels impostos municipals que aquest ajuntament té subscrits amb el Consell Comarcal de la Selva per tal que quedin definitivament rescindits el dia 31 de desembre de 2010.

- La secretaria municipal comunicarà immediatament al Consell Comarcal de la Selva aquesta decisió.

- Informar d'aquest acord a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya, ja que és conseqüència del incompliment d'un acord pres per aquest PLENARI amb anterioritat.

Arbúcies,20 de setembre de 2010

diumenge, 12 de setembre de 2010

DISCURS DE CUPA. DIADA 2010

MOCIÓ PER DECLARAR MORALMENT EXCLÒS DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA EL MUNICIPI D’ARBÚCIES - 11 DE SETEMBRE DEL 2010 -
POSICIONAMENT DE CUPA

Companyes i companys,

Avui és sens dubte un dia de plenitud nacional!

Durant 30 anys seguits la commemoració de la Diada i molt especialment l’ acte institucional celebrat a la Casa de la Vila, ha estat el moment més rellevant de l’ expressió de voluntat de resistència del nostre poble davant de les imposicions i negacions nacionals i socials de la democràcia tutelada que hem patit, fruit de la transició postfranquista. I evidentment la negació més flagrant ha estat i és la d’un dret democràtic fonamental: el dret a l’autodeterminació.

Aquesta etapa resistencialista s’ha acabat.! Avui i aquí la major part dels grups municipals de l’Ajuntament en representació de la majoria de la ciutadania, prendrem un acord transcendent: farem pública i notòria la nostra voluntat i el nostre compromís d’iniciar la desconnexió d’Espanya, tot declarant-nos moralment exclosos de la Constitución Española.
I serà, un acord en clau positiva, deixant enrera l’etapa de resistència. Farem aquesta declaració, no pas com un acte voluntarista, sinó que el farem empesos per la normalitat d’un gran sector d’arbuciencs i arbucienques expressada inequívocament en el referèndum del 13 de desembre de l’any passat.

CUPA ha tingut la responsabilitat i l’honor de portar el pes, durant 24 anys - o potser hauríem de dir durant aquests 30 anys sencers? – de dinamitzar i encarnar la lluita resistencialista en defensa de la nació i de creació de consciència nacional catalana.
Assumim amb orgull i satisfacció la responsabilitat d’aquesta tasca, que entre altres factors fa possible que avui donem un pas més.

Però si avui per nosaltres és un dia de plenitud nacional, ho és precisament perquè ja no és només CUPA qui aixeca la bandera de la dignitat i de la coherència nacional, sinó la majoria dels grups municipals.....Perquè ja no és només Arbúcies i quatre municipis més de tot el país, el focus institucional de l’independentisme.

Avui, 517 municipis catalans han celebrat ja el referèndum per la Independència
Avui, molts Ajuntaments s’han declarat fora de la Constitución española.

Si CUPA fos un projecte oportunista i per tant sense responsabilitat històrica ens lamentaríem d’haver perdut l’exclusivitat en la lluita. Per contra, proclamem solemnement que avui és un dia de plenitud nacional perquè en som molts !! En som molts més dels que volen i diuen !! I això és la nostra joia i la nostra victòria !!!.

Quan haguem votat la moció presentada per CUPA haurem certificat oficialment allò que el poble ha decretat directament: l’autonomisme és mort!!!
Aquella via que durant tres dècades ha menat el nostre país cap enlloc, ha arribat inevitablement al seu topall. Ara iniciem el nou camí que faci de la nació catalana un país normalitzat i per tant, independent, democràtic, social i integrat a la Unió Europea.

I nosaltres som aquí – i estem convençuts que també la majoria dels grups municipals- no pas per l’atzar ni per la impostura sinó empesos per aquest convenciment i amb un sol compromís: aconseguir-ho.

Companyes i companys, venen dies transcendents... Els reptes són de gruix i la nostra responsabilitat com a ciutadans , però sobre tot com a regidors, és més gran que mai. Cal que estiguem a l’ altura!
Espem que mai ningú pugui dir de nosaltres el que el 12 d’ agost deia Miquel de Palol , en l’ AVUI, dels menaires autonomistes: la realitat us ha depassat, sou presoners culturals i morals d’uns principis i una retòrica que ja no corresponen als fets, als problemes, als reptes i als objectius i no us queda més remei per decència però també des d’ un estricte sentit pràctic, que retirar-vos per deixar passar quin estigui en condicions d’ entendre i gestionar una situació davant la qual és clamorós, i així ho ha evidenciat la ciutadania, que no esteu a l’ altura

Així doncs,d’ara en endavant, un cop aprovada la moció, ja no n’hi haurà prou només amb les paraules, per fermes o per brillants que siguin. Caldrà que tots els grups municipals, que tots i cadascún dels regidors i regidores que hi votem a favor, assumim amb fets la lluita quotidiana i directa, amb compromisos clars i d’aplicació pràctica i immediata que és el que ja ara ens reclama la realitat. I que empesos per la voluntat i l’acció popular fem nostre el clam: PROU !!!!! ARA INDEPENDÈNCIA !!!
ENLLAÇ A NOTÍCIA WEB AJUNTAMENT

ACTE HOMENATGE A MANUEL DE PEDROLO


Participaren la filla de l'escriptor, Adelais de Pedrolo, que donà una visió general, rigurosa i emotiva del llegat del seu pare; Assumpció Cantalozella, que aprofundí la censura que va patir; Carles CAstellanos que enfocà el seu compromís polític i Josep Poveda parlant de la fundació. coma a introducció, van oferir un visionat d'un DVD.

dimarts, 24 d’agost de 2010

divendres, 20 d’agost de 2010

ACTE: COMMEMORACIÓ 11 SETEMBRE 2010

Taula rodona:

MANUEL DE PEDROLO, SEMBLANÇA D'UN COMPROMÍS POLÍTIC I CULTURAL AL NOSTRE PAÍS

Participants: Assumpció Cantalozella, Carles Castellanos i Josep Poveda
dijous 9 de setembre de 2010 a les 21:30
Sala d'actes del Museu Etnològic del Montseny,La Gabella

Organitza: Associació Cultural Randemot
Col·labora: Candidatura Unitària i Popular d'Arbúcies, Fundació Manuel de Pedrolo i Ajuntament d'Arbúcies

Crida a les arbucienques i arbuciencs:
POSEU SENYERES i ESTELADES
ASSISTIU AL PLE DEL DIA 11 QUE TÉ COM A ÚNIC PUNT DE L'ORDRE DEL DIA "DECLARAR-NOS MORALMENT EXCLOSOS DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA"

dilluns, 5 de juliol de 2010

PROBLEMES...

A veure si d'una vegada trobem la solució definitiva pel "problema informàtic". Anem a la manifestació unitària del 10 de juliol a Barcelona. Des dels moderadament desafectats fins els més radicalment independentistes.

divendres, 2 de juliol de 2010

MOCIÓ DE CUPA SOBRE LA COMMEMORACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA-2010

Durant els darrers anys, l’Ajuntament de la Vila ha anat abandonant, de manera incomprensible, les seves obligacions i competències pel que fa a la Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. El cas extrem el vàrem viure l’any passat quan va venir d’un badall que la nostra Vila no es queda, indignamente, sense cap acte públic en el Dia de la Dignitat Nacional.

CUPA va presentar, en aquell moment, una Moció denunciant el fet i interpel•lant a l’equip de govern i a tot el consistori a recuperar el protagonisme que li correspon en la commemoració d’una data tan significativa com la DIADA NACIONAL. Com sempre, la denúncia de CUPA va acompanyada de propostes concretes i específiques i en conseqüencia presentem la present Moció amb un seguit de activitats ben concretes que pretenen conjuminar la celebració amb la reivindicació com correspon a la data i a les circumstàncies històriques que viu el país en aquest precís moment.

Així doncs proposem al Ple que aprovi:

-Assumir l'organització dels actes commemoratius de la DIADA NACIONAL del 2010.

-Fer difusió àmplia de la programació.

-Evidenciar al carrer la transcèncendia de la DIADA, amb la col•locació de banderes, cartells commmemoratius i altres iniciatives adients.

-Estimular per tots el mitjans la participación activa de tots els arbuciencs i arbucienques en els actes programats i en el debat de fons que es planteja.

-Convidar i motivar els actors polítics i socials de la Vila participar en el del debat sobre FET NACIONAL I CRISI i en la redacció del Manifest Unitari.

Arbúcies, 24 de juny del 2010, Diada Nacional dels Països Catalans
Grup Municipal de CUPA

dissabte, 29 de maig de 2010

DE LA MOCIÓ SOBRE SEGURETAT AL PLE DEL 13 DE MAIG DE 2010

CUPA estava d'acord amb la fomulació bàsica de la moció que Entesa, EPA-EPM, va presentar al Ple del 13 de maig que incloïa dos punts que, si fa no fa, venia a dir que es crees una Comissió per estudiar el tema de la seguretat a Arbúcies.

Fou en aquest sentit que ens vam manifestar en el ple, tot oferint el nostre vot afirmatiu. L'única esmena que fèiem, era que no constés en la moció un afegit amb set propostes que eren unes opinions d'EPA que CUPA només compartia en part i que la resta ho volia debatre. Com que EPA havia dit que aquestes propostes no eren importants pel sentit de la moció vam pensar que no hi hauria inconvenient en que acceptessin la contraproposta de CUPA i per tant poder aprovar la moció que presentaven.
La nostra sorpresa va ser quan vam sentir que EPA rebutjava la nostra proposta, malgrat la nostra insistència, i van mantenir les seves condicions.

Lògicament davant aquesta actitud CUPA va votar en contra de la moció, insistim, no per estar en contra de la creació d'una Comissió del tema de la seguratat, sinó per què no estàvem d'acord amb convertir la segona part de la moció en condicions prèvies a la Comissió.

¿La millor opció per a buscar una veritable "entesa" no hauria estat aprovar la Comissió i després presentar cadascú les seves propostes?
Potser a EPA ja li anava bé que la moció no s'aprovés? Potser el seu objectiu en presentar-la era tot un altre?
¿Perquè EPA no va buscar l'acord abans de la celebració per tal de consensuar-la o negociar-la, tot buscant el nostre suport, que ara per ara és necessari per aprovar-la? Recordem un cop més que en la situació actual qualsevol dels grups majoritaris a l'ajuntament (EPA o ERC-PSC) necessiten dos vots, per exemple els de CUPA, per tenir majoria en el ple.

ç¿Pot ser, doncs, que pretenien unes altres finalitats, com: fer créixer alarmisme social, crear confusió complemetària als comentaris "de carrer", culpabilitzar CUPA de la situació que vivim a Arbúcies (i que malauradament és força general al país), volien obtenir un altre titular de premsa i presentar-se com els bons de la pel·lícula...? ¿Potser no podien permetre que s'anés en orris la imatge que volen donar si s'aprovava la moció amb el suport de CUPA?

Sí, hem de donar resposta el problema de la seguretat, en la seva mida i sense crear-ne de nous. Amb RAPIDESA, CONTUNDÈNCIA I SENSE ALARMISMES NI ESTRATÈGIES PREELOCTORALISTES.

Sí, ens hem d'ENTENDRE, per això, n'hem de parlar abans. Per aconseguir unitat d'acció, abans se n'ha de parlar.

No podem esperar tot un any i després donar la culpa als altres per aconseguir una majoria absoluta.

diumenge, 11 d’abril de 2010

COMMEMORACIÓ DEL 79è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPUBLICA CATALANA
*ESCOLTA EL DISCURS

El 14 d'abril de 1931 va començar la 2ª REPÚBLICA. Francesc MACIÀ, L'AVI, havia proclamat la REPÚBLICA CATALANA després dels resultats de les eleccions municipals democràtiques que els partits partidaris de la República van guanyar. Enguany fa 79 anys i CUPA commemorem aquest esdeveniment. Us convidem a reviure els fets a través d'alguns enllaços que us proposem.

Transcripció de l'inici dels discurs de MACIÀ

I UNA MICA D'HISTÒRIA A LA WIKI

diumenge, 21 de març de 2010

MOCIÓ DEL 15 DE MARÇ DE 2010


Atès que en diferents moments d'aquesta legislatura CUPA ha presentat a l'equip de govern format per ERC i PSC, les demandes que es detallen en aquest document.
Atès que formen part del nostre programa.
Atès que l'obligació del nostre grup municipal és intentar que aquest es porti a la pràctica.
Atès que tot i que hi ha hagut avenços en el decurs de les negociacions, la majoria d'aquests punts continuen pendents de realització a hores d'ara.

CUPA amb l'objectiu de:
* Fer públiques aquestes demandes.
* Aconseguir el compromís personal de l'equip de govern de dur-les a terme.
* Deixar clar el nostre posicionament en els diferents projectes que es presenten en aquest ple.

Presentem a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament d'Arbúcies la següent moció:

L'Ajuntament d'Arbúcies es compromet a
1. Denunciar abans del mes de setembre el conveni del servei de recaptació que te amb el Consell Comarcal, amb la intenció de recuperar la recaptació en voluntària per l'exercici 2011.
2. Acuitar a la Generalitat per tal que abans del mes de juny de 2010 faci l'auditoria externa que va aprovar aquest Ple. Si el mes de juliol no s'ha començat s'haurà de contractar una auditoria privada. Mentrestant caldrà facilitar a tots els grups municipals l'estat de comptes actualitzat trimestralment, com a mínim.
3. Decidir abans del juny de 2010 la ubicació definitiva de les antenes de telefonia mòbil el més lluny possible d'espais habitats, però garantint la cobertura adequada.
4. Solucionar definitivament el tema de la plaça de Mompou, abans del juny de 2010.
5. Cobrir la plaça d'arquitecte municipal, abans del setembre de 2010.
6. Recuperar la municipalització total de l'esplai per l'estiu 2010.
7. Planificar l'adequació de Can Petit Rutllat ...
8. Exigir a la Generalitat les dotacions necessàries de Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat dels arbuciencs i arbucienques, fent les accions que calgui per aconseguir-ho: coordinació amb altres municipis, denúncies a la premsa, ...
9. Planificar i facilitar obres bàsiques com l' Ampliació de l'IES Montsoriu i el C.P. Dr. Carulla...
10. Presentar un Pla d'actuacions, amb dates i terminis, que prevegi arreglar i deixar en condicions dignes els espais del Poliesportiu de Can Delfí, el Parc de la Dona d'Aigua, la Plaça de la Solidaritat, les plaques de senyalització de l'avinguda dels Països Catalans.
11. Publicar les actes textuals dels plens en el format que sigui.

dijous, 18 de febrer de 2010

L'ACCIÓ DE CUPA AQUESTS DARRERS MESOS


Els regidors de CUPA, amb el suport de militants i simpatitzants de la històrica candidatura local, segueixen treballant pel poble i amb el poble. Amb la força que l'electorat li va donar a les darreres municipals. Sovint es destaquen situacions polèmiques o rellevants per diversos motius. Però el que de debó val és el dia a dia. Per això, tot seguit trobareu explicació de la feina i posicions de CUPA en diferents temes i esdeveniments dels darrers mesos. Aquestes accions i difondre la informació amb transparència des de la pròpia perspectiva forma part del compromís que CUPA va adoptar en la línia del programa que va presentar. Endavant:


a) CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

Valorem molt positivament la implicació de la militància de CUPA -juntament amb persones d'altres entitats- en tota la campanya per la realització de la consulta per la independència de Catalunya feta durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2009. Creiem que és una demostració clara de que quan hi ha objectius clars i assumits som capaços de treballar amb il·lusió per a aconseguir-los. Aquest és doncs l'exemple a seguir. Cal continuar en peu de lluita i mobilitzar-nos quan cal.

b) ACTUACIONS MUNICIPALS

En els darrers Plens municipals l'actuació dels regidors de CUPA ha estat clau per posar de manifest dues coses, què l'equip de govern està en minoria, cosa que sabia tothom menys ERC que no ho volia creure, i que si volen seguir governant han de canviar de manera de fer i pactar amb alguna formació política que els doni majoria suficient per tal de poder tirar endavant els projectes que tenen entre mans.

La nostra sortida del govern, ara fa un any, ja va ser un important toc d'atenció en aquest aspecte, però cal dir que quasi res ha canviat en aquest temps. Continuem sense tenir tota la informació sobre els temes a decidir, la que ens donen no arriba amb temps suficient (sovint quatre dies abans del ple) per poder-la valorar i sobretot esmenar o fer aportacions, no s'executen amb prou celeritat els acords de ple que sorgeixen com a iniciativa de l'oposició, no se'ns facilita la documentació demanada i necessària per fer la nostra feina opositora, etc.

Davant d'aquesta situació en els últims plens CUPA s'ha plantat i va negar-se a votar favorablement els projectes que l'equip de govern posava sobre la taula.

És per tot això que el projecte de les NAUS AYATS, que CUPA ja tenia engegat fa set anys, en el Ple del 29 de setembre de 2009, vam obligar a deixar-lo sobre la taula per poder negociar aspectes que no preveia, com per exemple la priorització de la construcció dels bucs d'assaig, llargament reivindicats des de fa molts anys pels grups de música de la nostra vila. Admeses les esmenes de grat o per força, els punts van ser aprovats en el ple de novembre.

En el ple de 21 de gener de 2010 i aquest mateix projecte vam fer deixar sobre la taula, sense aprovar, l'adjudicació de la segona fase de les obres, per una qüestió de formes. Efectivament l'acord del novembre era condicionat a una sèrie d'actuacions que dos mesos després no s'havien fet, per tant no vam voler votar-hi favorablement i l'equip de govern es va veure obligat a retirar-lo abans de perdre una altra votació.

Sembla que a força de topades van aprenent la lliçó i ara han posat mans a l'obra. A veure...

Un cas semblant és el de CAN DELFÍ, un edifici i solar que el poble va adquirir durant l'últim govern de CUPA (2002) i que durant 8 anys ERC ha deixat aturat i arruïnant-se. En el Ple de setembre de 2009 presenten l'acceptació de les subvencions del FEDER, quasi 1 milió d'euros, per la consolidació de l'edifici vell de Can Delfí. Lògicament CUPA vota a favor, però ja adverteix que no veiem clars alguns dels usos que es volen donar.

Malgrat aquesta advertència clara i pública, l'equip de govern NO ha fet cap pas, almenys amb CUPA, per arribar a alguna mena d'acord. És per això que quan quatre mesos més tard es porta a ple l'”aprovació inicial del projecte de Can Delfí plantes 1 i 2 i golfes”, votem en contra i impossibilitem que s'aprovi el projecte.

CUPA mai no ha fet una oposició negativista, d'anar sistemàticament a la contra, per principi o sense arguments, però a aquestes alçades de la legislatura no podem continuar avalant una política capriciosa, erràtica i personalista. Només contribuirem a la governabilitat de la vila si es donen les condicions que hem reclamat des del principi, tant quan érem al govern com quan en vam sortir precisament pels incompliments reiterats d'aquests mínims: informació, temps, negociació, incidència...

Per altra banda creiem que els projectes que hi ha sobre la taula són tan importants per Arbúcies que s'haurien de consensuar entre totes les forces polítiques que tenim representació a l'ajuntament. I més en la situació actual en què la crisi econòmica colpeja amb força la nostra societat i que per tant no es pot seguir governant com abans, i menys estant amb minoria.

Cal buscar acords, deixar de banda personalismes o interessos partidistes i treballar pel poble amb visió de futur. És en aquest sentit que des d'aquí fem una crida a totes les formacions: ERC, EPA, PSC i IA, per tal, que almenys en els temes fonamentals i de gruix, que a més no es tancaran aquesta legislatura, com les Naus Ayats, Can Delfí, Camprodon, ... ens posem d'acord i consensuem unes línies bàsiques d'actuació que ens permetin rendibilitzar adequadament la gran quantitat de recursos econòmics que hi ha compromesos (i promesos) per aquests projectes. (10 de febrer 2010)