dimarts, 21 de setembre de 2010

PETICIÓ DE PLE EXTRAORDINARI CONJUNTA

Els regidors dels grups municipals de l'Entesa pel Progrés d'Arbúcies (EPA) i de la Candidatura Unitària i Popular d'Arbúcies (CUPA)

DEMANEM:
La convocatòria d'un ple extraordinari, a celebrar abans del dia 30 de setembre de 2010, amb el següent punt a l'ordre del dia:

“MOCIÓ REFERENT A LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL”
Atès que l'Ajuntament en la seva sessió del PLE del dia 15 de març de 2010, va aprovar per majoria

“Denunciar abans del mes de setembre (de 2010) el conveni referit a la recaptació municipal vigent amb el Consell Comarcal, amb la intenció de gestionar des del propi ajuntament la recaptació en voluntària”.

Atès que és a punt d’expirar aquest termini.
Atès que a dia d'avui encara no s'ha executat aquest acord.
Atès que considerem molt greu aquest incompliment.
Atès que l'equip de govern ha demostrat la seva incapacitat per executar aquest acord

Els grups municipals de CUPA i EPA proposem al Ple els següents acords:

- Denunciar immediatament, amb data del dia d’avui, els convenis actuals que fan referència a la recaptació dels impostos municipals que aquest ajuntament té subscrits amb el Consell Comarcal de la Selva per tal que quedin definitivament rescindits el dia 31 de desembre de 2010.

- La secretaria municipal comunicarà immediatament al Consell Comarcal de la Selva aquesta decisió.

- Informar d'aquest acord a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya, ja que és conseqüència del incompliment d'un acord pres per aquest PLENARI amb anterioritat.

Arbúcies,20 de setembre de 2010

2 comentaris:

CUPA Arbúcies ha dit...

10656

Anònim ha dit...

Això és per flipar el ZPsoe i l'ERZamorano han aconseguit l'impossible, ara s'han superat. Han aconseguit que CUPA i ENTESA es posesin d'acord.

Aquest equip de govern va sense rumb!

Felicitats als dos grups per plantar-los cara, ja era hora! Això si, deixeu que vagin tirant els pocs calers que tenim en unes naus ruinoses i una casa que si no s'espavilen caurà pel propi pes.

El més bonic de tot és que el 2011 tindrem 3 teatres, 2 poliesportius, piscines, pistes de tenis, 2 biblioteques, un edifici polivalent per entitats, etc... però no sabrem ni com pagar els treballadors de l'Ajuntament i les factures corrents! Així m'agrada.

No es tracta només de contruir sense sentit sinó de fer un càlcul de despeses i de manteniment, que per això no hi ha subvencions Mr. Marshal's Zamorano&Ronda! IN-ÚTILS!