diumenge, 24 de novembre de 2013

BUTLLETÍ CUPA-CUP NÚM. 4 (novembre 2013)11 de setembre: l’última commemoració d’una derrota?

 
L’11 de setembre el poble de Catalunya vam sortir de nou al carrer. En una diada marcada pel to cívic i pacífic de la Via Catalana, vam ser capaços de manifestar explícitament al món la voluntat de decidir lliurement el nostre futur com a nació. Una nació, per cert, que no acaba territorialment a Catalunya sinó que pren la forma dels Països Catalans. Després de 300 anys d’ocupació espanyola, i alhora de resistència, seguim reclamant la llibertat que ens pertoca i que un dia ens prengueren mitjançant la força de les armes. Des de CUPA-CUP, i l’Esquerra Independentista en general, no creiem ni hem cregut que aquest somni fos una utopia. Ans el contrari, l’hem reivindicat cada dia al carrer, a les escoles, als centres de treball, als ajuntaments... I tot això més enllà de tots els 11 de setembre que hi ha hagut. Per això hem de continuar ferms i conscienciarnos que cada dia de l’ any és la Diada, amb el propòsit de continuar la lluita fins recuperar els nostres drets nacionals i socials en uns Països Catalans nacionalment independents, socialment justos i igualitaris, on els sectors conservadors no continuïn desmuntant l’estat del benestar que tant d’esforç ha costat a les classes mitjanes i populars, i que les úniques retallades que s’apliquin siguin per acabar amb la corrupció, l’especulació, el feixisme i el racisme.


INFRAESTRUCTURES I OBRES
 

Biblioteca: té el projecte aprovat i pagat. L'obra està adjudicada però no s'ha començat. Estem a punt de perdre la subvenció de 800.000 €.
 
Naus de Ca l'Ayats: s'han gastat prop de 1.700.000 €. Les obres estan parades, inacabades i sense poder-ne fer ús. Els bucs d-assaig estan acabats però Entesa-PSC no els vol posar en funcionament.

Carrer Camprodon: paralitzat per Entesa en la legislatura anterior, encara està pendent de remodelació del projecte.

Voreres: hi ha diners per canviar la decoració de les rotondes cada dos per tres, però per contra, les voreres de molts carrers fan pena i són perilloses.

Antenes de telefonia mòbil: el cas de les antenes de telefonia mòbil ja és esperpèntic. Després que Entesa, amb arguments demagògics i manipuladors, i amb campanyes carregades de mentides i exaageracions, va promoure tot un seguit de mobilitzacions en contra dels emplaçaments que es proposaven per traslladar-les. Ara, quan ja fa dos anys que governen, deuen trobar que ja no són molestes ni perjudicials per la salut i per tant continuen al mateix lloc.


MEDI AMBIENT

 ''S'han retallat serveis municipals, s'han augmentat els costos i s'han eprdut dos llocs de treball''
 

Estudi sobre la biomassa: ens ha costat 32.500 €. No s'han fet públics els resultats ni l'equip de govern ha manifestat per a què els utilitzarà.

Estudi sobre les oliveres: ens costarà 21.000 € aproximadament i no s'han fet públic els resultats.

Recollida de la brossa: també s'ha retallat el servei. S.ha reduït l'horari de recollida de la brossa. La neteja dels contenidors ha passat a realitzar-se cada quinze dies. S'ha dificultat la recollida selectiva ja que s'han eliminat les "gàbies''.

Deixalleria: s'ha traspassat la gestió a una empresa privada. Això ha comportat una retallada notable del servei. Els horaris s'han vist reduïts de forma important, ara només s'obre dimarts de 9 h. a 1 h. del migdia i de 3 h. a 6 h. de la tarda, i dijous i dissabte de 9 h. a 1 h. del migdia. S'an perdut dos llocs de treball.
Costos: els serveis de deixalleria i de recollida de la brossa han suposat un increment notable de les despeses ja que ha passat a costar a la ciutadania d'Arbúcies: de 397.000 € l'any 2011 a 468.00 € el 2012, és a dir, 71.000 € més.
 
 
SOUS 


Evolució dels sous pressupostats pels òrgans de govern:                           35.812,07 € (2011 ERC-PSC)

68.263,25 € (2012 Entesa-PSC)

73.129,00 € (2013 Entesa-PSC)
 
 
I aquests imports sense tenir en compte el que paguem a la Seguretat Social, que aproximadament és un 33% més. Cal afegir a aquestes quantitats les dietes per un valor d 70.300 € o les despeses per locomoció (desplaçaments) per un valor de 1.425 € als òrgans de govern. Per tant, el TOTAL PRESSUPOSTAT el 2013 dóna un resultat de 169.230 €.


SERVEIS EDUCATIUS

La biblioteca: a més de la bibliotecària, ha passat de tenir una tècnica a temps complet i una altra a temps parcial, a disposar de dues persones a temps parcial que no tenen la formació específica per aquest servei i que de fet desenvolupen altres feines com a activitat principal. S'ha retallat l'horari d'obertura als usuaris. A vegades es tanca sense previ avís. S'ha deixat de fer el grup de lectura. En conclusió, no s'entenen de cap manera els canvis realitzats que no milloren en absolut un servei que funcionava correctament.
L'Escola d'Adults: s'ha privatitzat. S'han apujat els preus. S'ha acomiadat improcedentment la directora anterior que s'ha hagut d'indemnitzar i substituir per una altra persona. Tot i que s'ha mantingut l'oferta de cursos de formació (GES, Grau mitjà i Superior i Accés a la Universitat) l'any que ve pot ser que no es facin si no hi ha un mínim de 10 persones a cada curs (nombre que aquest any només ha assolit un d'aquests cursos).
El Jardinet: la falta de transperència i d'informació per part de l'Entesa-PSC provoca que no hi hagi cap certesa sobre el futur d'aquest servei.
 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 
''Entesa-PSC no han fet els pressupostos participatius, peça clau de la vida política municipal"

 
Els 14 punts de la discòrdia en matèria de participació ciutadana. Entesa-PSC:
 
· Incompleixen el ROM (Reglament Ordenació Municipal) no convocant els Plens Municipals en els terminis marcats.
 
· Mostren una total falta de transparencia i informació.  

· No busquen el consens amb les entitats.
 
· No convoquen regularment els Consells Municipals.


· Han eliminat les Taules de Barri.

· Cedeixen gratuïtament espais i locals municipals a entitats privades amb finalitats lucratives.

 
· Tanquen espais públics de reunió (Oficina de Solidaritat).

· Desorganitzen espais que funcionaven (Hotel d'Entitats).

 · Dificulten l'accés dels ciutadans a la informació pública. Per exemple: no es passa la convocatòria dels plens.

· Retarden la publicació de les actes dels plens.

· Han reduït l'espai d'opinió dels partits a la nova revista municipal "Ressons" · Posen través a la participació a algunes entitats (un exemple seria com ha gestionat les barraques de la festa major).

· Posen traves a la participació a algunes entitats (un exemple seria com ha gestionat les barraques de Festa Major).

· Han eliminat l'ACIDA (Assemblea per la Convivencia i la Integració d'Arbúcies) un organisme que ajudava a la bona convivencia dels arbuciencs.

· No han fet els pressupostos participatius, és a dir, decidits entre tota la ciutadania, tot i que són una peça clau de la vida política municipal i que així ho van prometre.

 
 


 
 

  


dijous, 14 de novembre de 2013

La veritat sobre l’augment d’impostos a l’Ajuntament d’Arbúcies.


CUPA vota que NO a l’augment d’impostos i taxes a l’Ajuntament d’Arbúcies.

Avui m’he quedat perplex en veure l’agenda municipal, i és que el titular que l’obre diu: “l’Ajuntament d’Arbúcies congela els impostos per el 2014.” El titular queda molt maco, però ens amaga moltes veritats.
Per exemple, la taxa de recollida d’escombraries augmenta. Augmenta un 1’74% en el cas d’habitatges familiars i un 1’6% en establiments comercials.
Bé, doncs sembla ser que no es congelen tots els impostos! Ens fan pagar més per un servei que cada vegada veiem més reduït: S’ha reduït la periodicitat de recollida, s’han eliminat les gàbies per la recollida selectiva, es privatitza la deixalleria i això provoca la pèrdua d’un lloc de treball i la disminució de l’horari d’atenció al públic. Ara només la tenim oberta algunes hores tres dies la setmana, en lloc de cada dia.
En resum, paguem més per menys servei.
Tampoc ens diuen que la taxa per l’expedició de certificacions administratives augmenta fins un 67% i que es crea una taxa pels volants d’empadronament, quan fins ara no es cobrava res. Documents que necessiten les persones amb més dificultats econòmiques. Puja un 28% la llicència de parcel·lació, fins a un 67% la declaració d’un edifici en ruïnes, i es creen altres taxes que fins ara no es cobraven.
I també s’ha d’explicar que els arbuciencs i les arbucienques pagaran més per poder entrar a les piscines municipals l’estiu que ve:
Pagarem un 6’25% més pel carnet familiar.
Pagarem un 4’65% més per l’abonament individual.
Pagarem un 9’52% més pels abonaments individuals de menors de 14 anys.
I els nostres jubilats i pensionistes pagaran un 25% més per poder accedir a un servei municipal.
La classe treballadora veiem com dia rere dia ens vulneren els nostres drets a les empreses, ens acomiaden amb indemnitzacions ridícules i ens abaixen els nostres salaris i l’equip de govern d’ENTESA-PSC en comptes de preocupar-se pel nostre futur, sí, potser congela alguns impostos, però d’altres els augmenta considerablement mentre els treballadors i les treballadores arbucienques veiem com anem perdent poder adquisitiu.
Segurament, el nostre alcalde, que s’ha passat anys cobrant 6000€ cada mes en una empresa pública i que es va posar un salari de més de 2000€ nets mensuals, no té ni idea de les dificultats que tenen les famílies per arribar a finals de mes.
Necessitem un equip de govern que governi pels treballadores i les treballadores, i no per les seves butxaques i les dels empresaris!!!

divendres, 18 d’octubre de 2013

En memòria de LLuís Companys

CUPA no oblida i fa memòria del 73 aniversari de l'assassinat del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys.

dilluns, 14 d’octubre de 2013

Quina barra!

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/681026-tocant-de-peus-a-terra.html

“Hem gairebé salvat l'Ajuntament. Ho tenim tot pagat el 31 de desembre del 2012 i el 70%, de maig a juny del 2013. Això vol dir que hem aconseguit atrapar el deute,..."

Ni més ni menys que 9.300.000 euros !!!

Són increïbles aquests d'Entesa!! 


dijous, 26 de setembre de 2013

MOCIÓ DE CUPA-CUP PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE LES MANCANCES DE L’ACTUAL MODEL SOCIOECONÒMIC ARBUCIENC I ELABORACIÓ DE PROPOSTES D’ACCIÓ IMMEDIATA I A MIG I LLARG TERMINI CAP A UN CREIXEMENT SOSTENIBLE DE LA VILA D’ARBÚCIES

Arbúcies històricament ha fonamentat el seu creixement en un relatiu equilibri entre el sector primari i el secundari que durant dècades ha tingut un funcionament força estable fins que entrada la segona meitat del segle passat el sector industrial inicià una clara prevalença en la seva aportació a la generació de llocs de treball i al PIB local.
Tot i que aquest model ha permès avenços en el nivell de vida de les arbucienques i arbuciencs ja venia condicionat per limitacions prou clares:
 • Una gestació excessivament endogàmica (Molt tancada a les aportacions foranes)
 • La dependència quasi exclusiva d’un sol sector industrial: les carrosseries.
 • Una visió molt patrimonialista i personalista de l’estructura empresarial per part de la patronal.
La conseqüència de tot plegat ha estat el control permanent i gairebé total de la mà d’obra arbucienca per part de l'empresariat local, que ha comportat:
 • Sous baixos, sovint per sota de la mitjana del país (anys 60 i 70)
 • Immobilitat laboral entre empreses, imposada
 • Repressió de qualsevol intent d’organització dels treballadors
És cert que en els últims trenta-cinc anys (fins l’esclat d’aquesta crisi), les treballadores i treballadors d’Arbúcies havien aconseguit una millora en el seu nivell de vida i construït una mínima organització sindical, però sempre a costa de l'esforç propi i patint mecanismes d’explotació més subtils que en etapes anteriors però igualment injustos: preus fets, llargues jornades laborals…

L’altra via de creixement ha estat la creació de petites empreses i la incorporació d'una quantitat important de treballadores i treballadors en el teixit productiu sota la fórmula d’autònoms amb un alt grau de precarització, sobretot en moments de crisi econòmica, i tots ells dependents de les decisions de la gran patronal local.
Així, quan el model capitalista ha entrat en crisi global, s’ha endut per davant el model de creixement d’Arbúcies amb l’agreujant per la nostra gent de la temptació fàcil per als empresaris de la deslocalització de les empreses, o pitjor encara, la descapitalització i tancament. En definitiva, el que l’esforç dels treballadors i treballadores i petites i mitjanes empreses han aconseguit aixecar, s’ho està carregant la cobdícia il·limitada i la irresponsabilitat d’una minoria que a més no han de respondre pels llocs de treball perduts ni pel patiment que estan ocasionant a tantes i tantes llars.
Davant d’aquesta enèsima agressió del capitalisme, en la forma de tancament patronal de Noge s.l., precedida en el temps per l’acomiadament d'11 persones per part del govern del nostre ajuntament i de tants d’altres treballadors i treballadores que s’han vist foragitats del seu lloc de treball fins a sumar més de 600 persones a l’atur actualment a Arbúcies, ens proposem superar la sensació de vulnerabilitat i impotència que ens volen imposar des del sistema, plantejant accions esperançades, des de la solidaritat, la unitat i l'organització popular, per la via del debat i la reflexió obertes a tots els sectors socials i econòmics de la Vila.
És per això que CUPA fidel, com sempre, als seus compromisos en defensa dels interessos de les classes populars, proposa al Ple de l’Ajuntament de la Vila d’Arbúcies, que prengui els següents ACORDS:
 • Expressar la solidaritat activa i militant de l’Ajuntament d’Arbúcies a tots els treballadors i treballadores afectats en els seus llocs de treball i per tant en tots els aspectes de la seva vida i la de les seves famílies.
 • Denunciar les causes estructurals de la crisi actual del sistema capitalista i a aquells que des dels governs i/o les entitats financeres en tenen la responsabilitat per la seva gestió interessada i corrupte, en favor d’una minoria cada cop més enriquida i ambiciosa.
 • Treballar per aportar solucions estructurals en la línia d’afavorir la construcció d’un nou model socioeconòmic basat en la sostenibilitat, la justícia social i la cooperació.
 • Orientar les prioritats pressupostàries i tots el esforços necessaris des d’ara i durant els propers anys a pal·liar els efectes socials de la crisi en tots aquells àmbits que essent o no competències pròpies estiguin al nostre abast, per la via de la col·laboració amb les altres administracions competents.
 • Impulsar i abonar l’esperit solidari de tota la societat arbucienca vers la problemàtica de les persones i famílies afectades laboralment i social.
 • Reclamar de les empreses, que també estant rebent els efectes de la crisi, que per damunt dels guanys econòmics prioritzin la responsabilitat social respecte al manteniment dels llocs de treball.
 • Crear una comissió d’estudi de la realitat econòmica actual d’ Arbúcies i dels canvis necessaris per tal d’afavorir un desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible. Aquesta comissió es constituirà de manera immediata amb representants de totes les forces polítiques locals i de tots els sectors socials i econòmics de la Vila i amb el suport de representants polítics i tècnics de la Generalitat, amb la responsabilitat de buscar solucions reals, sostenibles i duradores en el temps, per l’ estabilitat i la millora de les condicions de vida de les classes populars d’Arbúcies.

Arbúcies, 1 de febrer de 2013

dijous, 29 d’agost de 2013

dimarts, 16 de juliol de 2013

Festa Major si, però popular!Un any més arribem a la nostra festa major. Dies de festa, de carrer, de compartir, de passar-ho bé… I també de seguir pagant i no decidint i per conseqüència reivindicar, exigir i lluitar per tal de que la nostra Festa Major sigui la Festa Major de les arbucienques i no la de l'equip de govern. Volem una festa major gratuïta (ja paguem els nostres impostos durant l'any), i que es decideixi entre totes, com es feia amb el govern de CUPA. Recordo perfectament les assemblees de més de 50 joves (representants de totes les colles de joves) on es decidien els actes de la festa major. Per altra banda volem denunciar la gestió de l'espai de barraques per part d'Entesa. Ells van fer el seu reglament (sense consultar amb les entitats), però a l'hora d'aplicar-lo si que van exigir a les entitats que ho fessin. L'espai de Barraques ha de ser un espai gestionat per les entitats que hi participen, que per això paguen, i evidentment gratuït per la població arbucienca. Com s'ha organitzat la Festa Major, no és més que un exemple més de la forma de governar d’Entesa-PSC. L'Ajuntament és una caixa hermètica tancada a la població arbucienca, en comptes d'un espai obert a la participació ciutadana.

dijous, 20 de juny de 2013

En record de Toni Lecha

Des de l'esquerra independentista d'Arbúcies volem expressar el nostre sentiment de condol als familiars d'en Toni Lecha en el moment del seu traspàs, alhora que ens  sentim conmoguts per la pèrdua d'un company de viatge en la lluita per l'alliberament nacional i social del poble dels Països Catalans.
El seu record ens ha d'empènyer amb més força encara en el nostre compromís per la construcció del socialisme als PP.CC.

CUPA (Candidatura Unitària i Popular d'Arbúcies) - CUP

dimecres, 22 de maig de 2013

com els crancs

En altres temps Arbúcies havia estat un poble capdavanter en la defensa de la terra i la llengua catalanes. Quina wertgonya l'Entesa-PSOE ha perdut els papers i la dignitat.

dijous, 9 de maig de 2013

Assemblea Oberta


Companyes i companys!!!!

En la darrera assemblea, CUPA va aprovar entrar a formar part de la CUP. Després de presentar-nos en el darrer consell polític, ara formalment ja formem part de la estructura nacional de la CUP.
El nostre objectiu, però segueix sent: treballar per fer d'Arbúcies una vila solidaria dins d'uns Països Catalans socialment i nacional lliures.

Per tal d'arrancar en aquesta "nova" etapa hem preparat una assemblea oberta amb dos punt a l'ordre del dia:

1.- Presentació de la CUP d'Arbúcies, la CUPA
2.- Retallades i privatitzacions a l'Ajuntament d'Arbúcies


En aquesta assemblea contarem amb la presència d’en Quim Arrufat, diputat al parlament per la CUP.

En el segon punt s'analitzaran les retallades de personal, participació ciutadana, solidaritat i serveis públics i les privatitzacions de l'escola d'adults, la deixalleria, i la recaptació. A part es farà un repàs de l'estat en què es troben les tres grans obres pendents a Arbúcies. Les Naus Ayats, on hi ha gastats 2 milions d'€, el carrer Camprodon, i la biblioteca.

Des de CUPA fem una crida a les arbucienques perquè vinguin a l'assemblea oberta i participin activament del debat.
JUNTES HO FAREM POSSIBLE!!!!! Juntes hem de tornar a fer d'Arbúcies una vila on les ciutadanes puguin decidir amb que es gasten els seu diners, on cadascuna de les arbucienques pugui aportar el seu granet de sorra per sortir d'aquesta crisi del sistema capitalista. Arbúcies ha de tornar a ser un referent en participació ciutadana, solidaritat i sostenibilitat. Fer d'Arbúcies un poble amb uns serveis públics de qualitat i on es posin sempre  els interessos de les persones per davant els interessos econòmics.

Hem vist com l'actual equip de govern ha fet tot el contrari. Ha acomiadat a 13 treballadores, ha privatitzat serveis com l'escola d'adults o la deixalleria, i segueix privatitzant la recaptació. Cosa que ha suposat una pèrdua de servei i forces diners a les arbucienques. I sobretot no podem permetre que es segueixi governant mitjançant la mentida. Les arbucienques tenim el dret a saber la veritat de tot el què està passant a Arbúcies!!!

És per tot això que es necessària la teva presència en l'assemblea oberta que tindrà lloc el proper divendres dia 17 de maig, a 2/4 de 8 del vespre a la Llar de jubilats!!!!

T'hi esperem! Participa!!!!!

CUPA - CUP


diumenge, 5 de maig de 2013

dijous, 2 de maig de 2013

MANIFEST DE CUPA PEL 1r. DE MAIGProp de 500 aturades d’una població activa de 2000 persones, que suposa un 25% de taxa d’atur, treballadores amb condicions i salaris precaris i cada cop més empreses que tanquen o s’emporten la feina a països empobrits on poden explotar encara més la nostra classe, la classe treballadora! Els últims casos: 96 acomiadaments de NOGE al tancar l’empresa amb un procés més que sospitós fet pel seu propietari Miquel Genebat; un expedient de regulació a l’empresa JOCAVI que pretén acomiadar pràcticament la totalitat de les treballadores directes de la fàbrica, 35, ja que s’emportarà tota la producció a països amb mà d’obra barata; i no podem oblidar les 13 treballadores acomiadades a l’Ajuntament d’Arbúcies per l’equip de govern d’Entesa-PSC. I les afortunades que poden treballar, ho fan sota unes condicions d’explotació brutals. Contractes precaris per ETT’S, salaris per sota 1000 €, llargues jornades, etc.I tot això avalat per les reformes laborals aprovades per les polítiques neoliberals portades a terme per aquelles que ens governen! Aquesta és la greu situació que empitjora dia rere dia a Arbúcies.
Des de CUPA fem una crida a la Unitat Popular per tirar endavant. Per combatre directament aquesta crisi, que no és més que una conseqüència directe del capitalisme salvatge que ens ofega. Només a través de la organització als nostres pobles, l’acció directe i la desobediència sota el paraigües de la Unitat Popular podrem fer front a aquest sistema d’explotadors i explotats, a aquest sistema que tracta les persones com a mercaderies.
Perquè som conscients que el futur que ens espera depèn de la resposta que siguem capaces de donar, perquè sabem que només guanyarem si ens organitzem i plantem cara, perquè no només volem parar el cop sinó que volem guanyar. Per tot això, aquest primer de maig i els que vinguin, serem al carrer!
Visca la classe treballadora!!
Visca el primer de maig!!
Visca la Terra!

dilluns, 29 d’abril de 2013

1r. de maig


Contra l'atur i la precarietat

Volem una feina digna!

1a Marxa pels drets socials

Amb el lema Volem una feina digna!, dimecres que ve, 1 de maig, diferents moviments socials del Baix Montseny commemorarem el Dia del Treball amb la 1a Marxa pels drets socials del Baix Montseny, que s'iniciarà a la plaça Major de Sant Esteve a les 10.30, passarà per Palau i baixarà, per l'antiga drecerca, cap a Sant Celoni, on acabarà a les 13 h a la plaça de la Vila amb un petit aperitiu.

Durant el recorregut es faran diferents accions per denunciar els principals problemes que ens afecten actualment, com la manca de treball.

Hi esteu tots convidats. Necessitem ser molts perquè quedi una marxa ben animada i sorollosa. Feu-ne difusió!
 

divendres, 19 d’abril de 2013

Commemoració del 14 d’abril, 82è aniversari de la República Catalana
Des de la Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA) manifestem la nostra adhesió a l’acte que convoca “Arbúcies per la independència” a la Plaça de la Vila, el diumenge 14 abril a les 11 del matí en commemoració del 82 aniversari de la proclamació de la República Catalana.

Convoquem a totes les persones d’Arbúcies a participar a aquest acte de dignitat nacional per recordar a tots aquells patriotes que ens han precedit defensant els nostres drets nacionals i socials, alhora que ens refermem en el nostre compromís de lluita per la independència nacional i l’alliberament social de tot el poble dels Països Catalans.

Avui, que la llibertat de Catalunya és a tocar, cridem a tot el poble d’Arbúcies a continuar treballant en la construcció de la unitat necessària per accelerar el procés d’independència dels Països Catalans i a no deixar-nos entabanar per els cants de sirena i les amenaces que ens venen i vindran de Madrid, de vegades en forma d’amenaces d’ocupació militar i derogació de l’autonomia ( ben inútil d’altra banda) o en forma de promeses d’un nou pacte fiscal.
Que els interessos personals d’aquells esquena drets que han fet de la política el seu modus vivendi i massa vegades prenen les decisions pensant en el partit o pitjor encara, en els seus propis interessos personals, no ens traeixin.

Com Francesc Macià, lluitem per un país que volem plenament lliure, més pròsper i just, i més digne i solidari.


Per uns Països Catalans lliures, justos, solidaris i sobirans!

Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA)
Arbúcies,9 d’abril de 2013

PRIVATITZACIÓ DELS REGISTRES CIVILS• Sabia vostè que el Registre Civil és un registre públic i gratuït des de la seva creació l'any 1870?
• Sabia vostè que el ministre de Justícia, Alberto Ruíz Gallardón, vol privatitzar-lo i que siguin els Registradors de la Propietat els que portin el Registre Civil?
• Sabia vostè que, si passa això, haurà de pagar com a mínim entre 20 i 30 euros per les partides de naixement, de matrimoni, de defunció ...?
• Sabia vostè que les aplicacions informàtiques del Registre Civil van costar a tots els espanyols uns 130 milions d'euros, i que es posaran gratuïtament a disposició dels Registradors de la Propietat?
• Sabia vostè que els funcionaris que porten el Registre Civil continuaran als jutjats, de manera que la mesura no suposarà cap estalvi?
• Sabia vostè que el president del Govern, dos dels seus germans i la nora de Gallardón són Registradors de la Propietat?
• Sabia vostè que el lobby registral dels germans Rajoy ja havia reclamat a l'anterior Govern el lliurament de la gestió del Registre Civil de manera que aquest servei públic passés a ser un altre negoci privat d'explotació comercial dels registradors de la propietat?
• Sabia vostè que el nombre de Registradors de la Propietat de tot Espanya no arriba a 800?
• Sabia vostè que els Registradors de la Propietat presten un servei públic en règim de monopoli i perceben les seves retribucions directament dels usuaris privats o públics?
• Sabia vostè que el benefici industrial dels registradors en cadascun dels seus registres és del 60% i que amb l'assumpció del Registre Civil, els guanys estimades a repartir entre 800 registradors de la propietat s'acostaria als 180 milions d'euros més a l' any?
• Sabia vostè que aquests 180 milions els pagaríem els ciutadans en forma d'aranzel registral?
• Sabia vostè que a tot Europa els registradors són assalariats de l'Estat?
• Sabia vostè que la legislació hipotecària que va aprovar el mateix Mariano Rajoy era ministre d'Administracions Públiques del Govern Aznar, va legitimar la possibilitat que un diputat o un Ministre pugui seguir sent titular del Registre de la Propietat tenint a un company que li "porta" el Registre mentre ell està en la política?
• Sabia vostè que, segons denuncia l'Associació d'Usuaris de Registres, Rajoy manté la plaça com registrador a Santa Pola (Alacant), que li ha procurat uns 20 milions d'euros (més de tres mil tres-cents milions de pessetes)?
Doncs si no ho sabia, ara ja ho sap. I ja que ho sap Expliqui-ho a la seva família, als seus amics, als seus companys de treball, als seus veïns ... i diguem d'una vegada, ¡¡PROU!

dilluns, 15 d’abril de 2013

Acomiadaments a JOCAVI

Davant la notícia de l'acomiadament de  35 treballadores i treballadors de l'empresa JOCAVI , la Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies - CUPA, volem denunciar un cop més la impunitat amb que actuen els empresaris.
Sabem que JOCAVI continua produint a l'estranger, explotant treballadors a preus de misèria  però venent igual de car i obtenint  per tant grans beneficis. 
És per això que des de CUPA volem fer una crida a la unitat de les classes populars en la lluita contra totes aquelles estructures que ens han portat a aquesta crisi. 
Només des de la unitat de la classe treballadora podrem parar els peus al sector empresarial. 
Hem de seguir lluitant per defensar el nostre lloc de treball i els nostres drets. 
Cal participar de totes les accions que es convoquin: manifestacions, concentracions, protestes, vagues...
Des de CUPA exigim a la Generalitat que doni als treballadors les mateixes ajudes que ha donat a la banca.
I ens solidaritzem amb els treballadors i les treballadores de JOCAVI,  tot donant-los suport en tot el que facin per defensar el dret al treball digne!!
No a l'acomidadament de treballadores de JOCAVI !