dissabte, 29 de maig del 2010

DE LA MOCIÓ SOBRE SEGURETAT AL PLE DEL 13 DE MAIG DE 2010

CUPA estava d'acord amb la fomulació bàsica de la moció que Entesa, EPA-EPM, va presentar al Ple del 13 de maig que incloïa dos punts que, si fa no fa, venia a dir que es crees una Comissió per estudiar el tema de la seguretat a Arbúcies.

Fou en aquest sentit que ens vam manifestar en el ple, tot oferint el nostre vot afirmatiu. L'única esmena que fèiem, era que no constés en la moció un afegit amb set propostes que eren unes opinions d'EPA que CUPA només compartia en part i que la resta ho volia debatre. Com que EPA havia dit que aquestes propostes no eren importants pel sentit de la moció vam pensar que no hi hauria inconvenient en que acceptessin la contraproposta de CUPA i per tant poder aprovar la moció que presentaven.
La nostra sorpresa va ser quan vam sentir que EPA rebutjava la nostra proposta, malgrat la nostra insistència, i van mantenir les seves condicions.

Lògicament davant aquesta actitud CUPA va votar en contra de la moció, insistim, no per estar en contra de la creació d'una Comissió del tema de la seguratat, sinó per què no estàvem d'acord amb convertir la segona part de la moció en condicions prèvies a la Comissió.

¿La millor opció per a buscar una veritable "entesa" no hauria estat aprovar la Comissió i després presentar cadascú les seves propostes?
Potser a EPA ja li anava bé que la moció no s'aprovés? Potser el seu objectiu en presentar-la era tot un altre?
¿Perquè EPA no va buscar l'acord abans de la celebració per tal de consensuar-la o negociar-la, tot buscant el nostre suport, que ara per ara és necessari per aprovar-la? Recordem un cop més que en la situació actual qualsevol dels grups majoritaris a l'ajuntament (EPA o ERC-PSC) necessiten dos vots, per exemple els de CUPA, per tenir majoria en el ple.

ç¿Pot ser, doncs, que pretenien unes altres finalitats, com: fer créixer alarmisme social, crear confusió complemetària als comentaris "de carrer", culpabilitzar CUPA de la situació que vivim a Arbúcies (i que malauradament és força general al país), volien obtenir un altre titular de premsa i presentar-se com els bons de la pel·lícula...? ¿Potser no podien permetre que s'anés en orris la imatge que volen donar si s'aprovava la moció amb el suport de CUPA?

Sí, hem de donar resposta el problema de la seguretat, en la seva mida i sense crear-ne de nous. Amb RAPIDESA, CONTUNDÈNCIA I SENSE ALARMISMES NI ESTRATÈGIES PREELOCTORALISTES.

Sí, ens hem d'ENTENDRE, per això, n'hem de parlar abans. Per aconseguir unitat d'acció, abans se n'ha de parlar.

No podem esperar tot un any i després donar la culpa als altres per aconseguir una majoria absoluta.