dijous, 28 de juny del 2012

InfoCUPA - Bútlletí nº 3


La negociació imposada
Al Ple municipal celebrat el 14 de maig, el govern d’Entesa-PSC va aprovar els pressupostos per a aquest 2012. Les tisorades que ha aplicat afec-ten, entre d’altres, el Capítol I re-ferent a les despeses de personal. Això significa que Entesa-PSC acomiadaran una part de la plantilla de treballadors/es de l’Ajuntament. És per això que des de CUPA volem transmetre el nostre suport i ànims als treballadors/es del nostre consistori pel moment difícil que estan travessant.
També volem posar de relleu el seny, l’objectivitat i la bona tasca que ha dut a terme el Comitè d’Empresa, amb el suport i la unitat de tota la plantilla, a l’hora de defensar els seus drets laborals. Devia ser difícil no caure en les provocacions, pressions personals i demagògia d’Entesa-PSC. En canvi, posem de manifest la covardia que ha demostrat el govern. Després d’aprovar els pressupostos de les retallades per aquest 2012, encara és hora que Entesa-PSC trametin algun comunicat, tant als treballadors com als diferents grups municipals, sobre l’estat de la negociació o, dit d’una altre manera, l’estat de la imposició.
CUPA volem denunciar la poca coherència en la gestió de la política municipal per part d’Entesa-PSC. En primer lloc, el 24 d’abril l’alcalde Pere Garriga declarava en una notícia al Diari de Girona que "cal buscar fórmules per evitar els acomiadaments". Quines han estat? En segon lloc, segons l’equip de go-vern, retallar 167.500 € del Capítol I referent a les despeses de perso-nal ho anomena ESTALVI. Acomiadar treballador/es de l’Ajuntament és estalviar? I en tercer lloc, si fem memòria, durant la campanya electoral Entesa va prometre crear 200 nous llocs de treball. Els acomiadaments no sumen, resten. Sempre donarem el nostre suport a tots els treballadors i treballadores.


Camprodon, Ca l'Ayats o biblioteca nova?
Que la situació econòmica de l’Ajuntament és molt delicada és ben sabut per tothom. I això, evidentment, obliga a ser molt curosos en les petites i grans inversions. Però això no era cap secret abans de les eleccions. Tots els grups polítics havíem de ser molt prudents a l’hora d’elaborar els programes electorals. Però d’això ja fa més d’un any i ja és de tothom sabut que Entesa-PSC ens va mentir a tots .
Naus de Ca l'Ayats
És cert que  tots els grups polítics teníem en el nostre programa aquestes tres grans obres d’Arbúcies i que, després del pla d'ajust  (incloses les retallades als treballadors municipals) que Entesa i el PSC han aprovat solets, no es podran fer totes. Al menys en els propers anys. Amb el que sí que estem d’acord és que s’han de fer d’una en una. Començar-ne una i acabar-la, sempre hi quant el finançament estigui garantit.
Carrer Camprodon
Però quina obra és més necessària per Arbúcies? Pel que sembla a Entesa-PSC no li interessa què en pensa el poble. Segons ells, són els grups polítics els que ens hem de posar d’acord per decidir quina obra és prioritària. On és la participació ciutadana que ens prometien? Ah sí, que per Entesa-PSC la participació ciutadana no passa pas per donar al poble el dret a decidir. N'hi ha prou amb que de tant en tant surti algun o alguna arbucienca a l’agenda municipal.
Biblioteca nova?
Des de CUPA volem reclamar el dret de decidir de tots els que vivim en aquest poble. Han de ser els arbuciencs i les arbucienques qui valorin quina gran obra és prioritària pel desenvolupament del nostre poble. Per això exigim a l’equip de govern d’Entesa i el PSC que inici un procés de participació ciutadana, que consti d’un seguit de xerrades per explicar en quin estat es troben les tres gran obres de les quals parlem i que tingui la seva culminació amb un referèndum on siguem tots i totes les arbucienques que decidim quina de les tres obres s’ha de fer o acabar primer.
Això sí que seria participació ciutadana i per tant democràcia!


Les antenes de telefonia mòbil
Antenes C/ D.Refart
Què passa amb les antenes de telefonia mòbil? Un altre misteri ple de secretisme i mentides. No havia de ser la primera acció d’Entesa? Ja fa un any que estan a l’Ajuntament i ningú no sap quan es trauran del nucli urbà (van prometre als veïns que abans d’Enramades serien fora). Potser és que Entesa ja no sent soroll, ni molèsties, ni els semblen perjudicials. O potser, és que l’únic que volien era arreplegar vots amb mentides i demagògia. El que si és important, és que les antenes continuen al mateix lloc, continuen sent igual de perjudicials que abans i ja podrien ser fora. Exigim explicacions, serietat i rapidesa, que es deixin de mentides i que treguin d’una vegada les antenes del nucli urbà, que ja seria hora.


El nou local de la policia local
Nou local de la policia local
No hi ha diners! No hi ha diners segons per a què o per a qui, com ja hem dit alguna altra vegada. I el temps ens torna a donar la raó!  Ara resulta que traslladen la policia local a un local pel qual l’Ajuntament haurà de pagar 600 € de lloguer cada mes a partir del gener del 2013! Les obres d’adequació del local, les assumeix l’Ajuntament a canvi de no pagar el lloguer durant el que queda d’any. I el senyor Pere Garriga, encara té la barra de dir que el cost del trasllat és zero! Pot semblar bé que la policia local sigui més visible, però, que no tenim locals municipals? Per exemple: Can Delfí, l’Hotel d’Entitats, Can Petit Rutllat… O és que potser també se’ls volen vendre? I per què aquest silenci? Què vol amagar el govern d’Entesa i el PSC? El poble d’Arbúcies té dret a saber amb què es gasten els seus diners!

Pressupostos 2012
L’actual equip de govern ens presenta un pressupost que qualifica de restrictiu. Cau pel seu propi pes la necessitat que així sigui en les circumstàncies econòmiques en què ens trobem. El que queda clar amb aquest pressupost és el model de poble que vol imposar Entesa amb el suport del PSC. La distribució pressupostària, les retallades i els augments de partides són les proves que mostren els veritables interessos dels governs.

Proposta de CUPA per als pressupostos de l'any 2012


D’entrada, Entesa-PSC ha decidit rebaixar 167.500 € el cost del sou i la seguretat social dels treba-lladors/es, sense avenir-se a negociar aquesta xifra ni intentar redistribuir-la en altres partides. Això sí, ells s’adjudiquen dues dedicacions exclusives. Tot i tenint un total de 8 regidors a l’equip de govern, augmenten aquest cost amb 4 delegacions d’alcaldia.

Entesa-PSC es va omplir la boca, i segueix fent-ho, dient que només treballen pel bé del poble. Ara ja sabem què ens costa i podem veure en què es tradueix el seu bé repassant, breument, la resta de partides:

1. En aquests moments en què la situació laboral i econòmica de tantes famílies del nostre poble està arribant a límits difícilment suportables sense ajut, Entesa-PSC rebaixa, pràcticament, la meitat els ajuts i subvencions socials i benèfiques.

2. Ara que les retallades que ens imposen els governs de dretes de la Generalitat i del Govern de l’Estat posen en perill la qualitat de l’ensenyament públic, Entesa rebaixa, també, quasi la meitat el pressupost de manteniment de les instal·lacions educatives del poble.

3. En aquests temps en què hem de defensar com mai la nostra llengua i que el seu aprenentatge mantingui la seva força d’instrument de cohesió, Entesa rebaixa un 45% l'aportació al Consorci de Normalització Lingüística.

4. Després de veure com s’augmenten les desigualtats entre rics i pobres que provoca aquest sistema econòmic, que fa pagar als que menys tenen els beneficis de la gran banca, Entesa rebaixa exactament a la meitat l'import destinat a solidaritat.

5. Entesa-PSC diu que no es poden fer inversions de cap tipus però:


              a) Destina 89.445,00€ al Projecte de Bruixes i Bandolers
              b) Decideix comprar més equips informàtics per 21.240 €
              c) Dedica 19.470 € a comprar més vehicles
              d) Renuncia a gestionar la Recaptació d’Impostos que ens ibbubuyubu  costa 162.000 €
             ke) No oblidem els estudis encarregats, com el de la ihiuhiuhiuhuih  biomassa pel qual pagarem  32.545,62 €

També és curiós que el que es pretén estalviar en personal és dediqui a contractar serveis exteriors, mantenint i augmentant certes partides, com la d’estudis, difícilment justificables quan parlem de pressupostos restrictius. Tot plegat ens fa pensar en la venda i privatització dels serveis públics del nostre poble i en despeses i pagaments encoberts a l’entorn d’Entesa-PSC.