dijous, 11 de novembre del 2010

ARBÚCIES, ARA MATEIX: Un govern sense rumb, un ajuntament sense lideratge


FULL INFORMATIU – OCTUBRE  2010    

1. Què passa a la Casa de la Vila d’Arbúcies?

El 2003 ERC, amb l’excusa de mal pagador de la renovació, va trencar la unitat electoral dels sectors populars a la Casa de la Vila. Era el primer pas de l’intent fracassat d’enterrar el projecte de CUPA.

A darrere de l’operació només hi havia interessos partidistes i ambicions personals. Set anys després, aquesta intencionalitat barroera és tan evident que fins i tot molts de qui la van fer possible amb el seu vot, se’n penedeixen.

La conseqüència més greu de tot plegat és que de la Casa de la Vila d’Arbúcies va desaparèixèr qualsevol cosa semblant a un model de poble. En aquestes dues darreres legislatures no hi ha hagut altra filosofia de govern que la vella dita popular: qui dies passa anys empeny! Evidentement, molt poca cosa per un poble que, durant els primers 24 anys de postfranquisme, havia estat capaç de crear un model polític  propi i exitós a cops d’identitat, d’orgull democràtic i  amb l’ esforç i participació de la majoria!

Només durant un any, del 2007 al 2008, amb la integració de CUPA a l’equip de govern de la segona legislatura, es va intentar racionalitzar i aprofundir democràticament el funcionament de l’Ajuntament. La manca absoluta de voluntat i de capacitat d’ERC per  complir els seus compromisos - no amb CUPA, sinó amb el poble - va obligar a CUPA a sortir de l’equip de govern.

De llavors encà, sense Pla de Treball i encara menys amb visió a mig i llarg termini…Convertint la participació popular en una estricta àrea tècnica…

Amagant el cap sota l’ala, davant del més petit conflicte…l’actuació de l’ equip de govern ha anat derivant progressivament cap a una situació de col·lapse absolut.

*    *     *

Les importantíssimes subvencions que han caigut de déu do – les darreres i més sucoses els plans de Zapatero, han pogut maquillar una mica el desori però no pas amagar-lo.

Cal recordar que tots el projectes que ara a corre-cuita s’estan engegant, Naus de ca l’Ayats, Can Delfí, carrer Camprodon, etc. són projectes que tenen 7 o més anys?

Però el que realment ha salvat l’ajuntament d’Arbúcies del col·lapse total ha estat la responsabilitat democràtica i l’esperit de servei  de CUPA.

Vàrem entrar a l’ equip de govern empesos per aquest esperit i per fer possible la governabilitat que ERC i PSC- ni EPM- no volien o no podien garantir. En vàrem sortir  només quan ERC i PSC varen deixar clara la seva voluntat de NO canviar la seva actuació erràtica, incomplint un per un tots els  compromisos signats.

 I malgrat tot, des de l’oposició, CUPA ha continuat fent possible la governabilitat d’Arbúcies, evitant el colapse que només hauria servit per castigar injustament el poble.  Si CUPA s’hagués plantejat una línia d’oposició frontal – com legítimanent han fet altres grups- ben pocs dels projectes i realitzacions dels darrers anys s’ haurien dut a terme.

I malgrat aquesta evidència, ERC I PSC continuen actuant amb autisme total. Hi ha moments que la irresposabilitat arriba a graus tan extrems que algú pot  pensar que els membres de l’ equip de des-govern, lliurats ja al derrotisme més absolut, estan aplicant en la seva actuació aquella altra màxima popular: pel temps que em queda ...

2. Actuacions de CUPA en aquests darrers mesos.

En els darrers Plens municipals l'actuació de CUPA ha estat clau per posar de manifest dues coses: una, que l'equip de govern està en minoria, cosa que sabia tothom menys ERC que no ho volia creure, i dues que si volen seguir governant han de canviar de manera de fer i pactar amb alguna formació política que els doni majoria suficient per tal de poder tirar endavant els projectes que tenen entre mans.
La nostra sortida del govern, ara fa un any i mig, ja va ser un important toc d'atenció en aquest aspecte, però cal dir que poca cosa ha canviat en aquest temps. Continuem sense tenir tota la informació sobre els temes a decidir, la que ens donen no arriba amb temps suficient (sovint quatre dies abans del ple) per poder-la valorar i sobretot esmenar o fer aportacions, no s'executen amb puntualitat els acords de ple que sorgeixen com a iniciativa de l'oposició, no se'ns facilita la documentació demanada i necessària per fer la nostra feina opositora, etc.
Davant d'aquesta situació en els últims plens CUPA s'ha plantat i ha votat en contra d'alguns dels projectes que l'equip de govern portava al Ple.

És per tot això que el 29 de setembre de 2009 vam obligar a deixar sobre la taula el projecte de les NAUS AYATS, que CUPA ja tenia engegat fa set anys, per poder negociar aspectes que no preveia, com per exemple la priorització de la construcció dels bucs d'assaig, llargament reivindicats des de fa molts anys pels grups de música de la nostra vila. Admeses les esmenes de grat o per força, els punts van ser aprovats en el ple de novembre.
En el ple de 21 de gener de 2010 i parlant d'aquest mateix projecte, vam fer deixar sobre la taula, sense aprovar per una qüestió de formes, l'adjudicació de la segona fase de les obres. Efectivament l'acord del novembre era condicionat a una sèrie d'actuacions que dos mesos després no s'havien fet, per tant no vam voler votar-hi favorablement i l'equip de govern es va veure obligat a retirar-lo abans de perdre una altra votació.

Un cas semblant és el de CAN DELFÍ, un edifici i solar que el poble va adquirir durant l'últim govern de CUPA (2002) i que durant 8 anys ERC ha tingut aturat, deixant que es degradés fins a la ruïna. En el Ple de setembre de 2009 el govern  presenta l'acceptació de les subvencions del FEDER, quasi 1 milió d'euros, per la consolidació de l'edifici vell de Can Delfí. Lògicament CUPA vota a favor, però ja adverteix que no veu clars alguns dels usos que es volen donar.
Malgrat aquesta advertència clara i pública, l'equip de govern NO va fer cap pas per arribar a alguna mena d'acord. És per això que quan quatre mesos més tard es porta a ple l'”aprovació inicial del projecte de Can Delfí plantes 1 i 2 i golfes”, hi votem en contra i per tant impossibilitem que s'aprovi el projecte.

Certament en el següent ple, el dia 18 de març de 2010, vam votar a favor tant d'aquest projecte com el de la futura biblioteca de Can Delfí. Les raons són dues i fàcils d'explicar i entendre: responsabilitat i negociació.
Responsabilitat perquè com hem dit moltes vegades no fem una oposició negativista, no anem en contra  de tot de manera sistemàtica, per principi o sense arguments, perquè ens sentim responsables del benestar de les persones d'Arbúcies i per tant si es compleixen unes mínimes condicions   donem suport als projectes que poden beneficiar  la majoria dels arbuciencs.
I negociació perquè tal com també hem dit sovint, estudiarem totes les propostes que ens facin arribar els grups majoritaris i si s'adiuen amb el nostre programa i s'admeten les nostres esmenes i aportacions no tindrem cap inconvenient en donar-los suport.
Això és doncs el que va passar amb aquests dos projectes, que CUPA considera molt importants per a la població d'Arbúcies i amb els quals, a canvi del nostre vot favorable, vam aconseguir que l'equip de govern acceptés onze propostes que formen part del nostre programa, l'eina de treball que regeix les nostres actuacions, i que sens dubte signifiquen millores importants en la gestió dels recursos públics dels arbuciencs.

Els  compromisos que recollien són els següents:

·       Denunciar el conveni del servei de recaptació que tenim amb el Consell Comarcal, amb la intenció de recuperar la recaptació en voluntària  per l'exercici 2011.
·       Reclamar a la Generalitat per tal que abans del mes de juny de 2010 faci l'auditoria externa que ja va aprovar aquest Ple (el 25 de novembre de 2009).
·       Decidir la ubicació definitiva de les antenes de telefonia mòbil el més lluny possible d'espais habitats, garantint una cobertura adequada.
·       Solucionar definitivament el tema de la plaça de Mompou.
·       Cobrir la plaça d'arquitecte municipal.
·       Recuperar la municipalització total de l'esplai per l'estiu 2010.
·       Planificar l'adequació de Can Petit Rutllat.
·       Exigir a la Generalitat les dotacions necessàries de Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat dels arbuciencs i arbucienques, fent les accions que calgui per aconseguir-ho: coordinació amb altres municipis, denúncies a la premsa, ...
·       Planificar i facilitar obres bàsiques pel futur de l'educació en el nostre municipi com són l'ampliació de l'Institut Montsoriu i del CEIP. Dr. Carulla.
·       Presentar un Pla d'actuacions, amb dates i terminis, que prevegi arreglar i deixar en condicions dignes els espais del Poliesportiu de Can Delfí, el Parc de la Dona d'Aigua, la Plaça de la Solidaritat, les plaques de senyalització de l'avinguda dels Països Catalans.

·       Publicar les actes textuals dels plens en el format que convingui.

Cal aclarir que CUPA no va fer cap  proposta a ERC i PSC,sinó que lògicament i com correspon a un grup majoritari, va ser l'equip de govern qui ens va demanar suport per aprovar una sèrie de projectes i el que nosaltres vam fer va ser posar les condicions que vam considerar oportunes per donar-los aquest suport puntual, sense condicionar per part nostra futures actuacions.
Les coses però no han anat pel camí que tothom voldria i vistes les actuacions, o millor hauríem de parlar de la NO actuació, dels regidors del govern i l'alcalde al seu davant, hores d'ara no podem continuar avalant una política que pel cap baix ens atrevim a classificar de capriciosa, erràtica i personalista.
En efecte la desídia de l'alcalde ha arribat a l'extrem d'INCOMPLIR alguns d'aquests onze acords que es van votar i aprovar en el PLENARI del mes de març. En concret, i com es pot comprovar més amunt, han incomplet els punts:1r, 2n, 3r, 4t i 5è.

És per això que hem hagut de denunciar aquest greu fet i presentar noves mocions que a la pràctica el que fan és treure a l'alcalde algunes de les seves prerrogatives i assumir des del Ple la facultat executiva que per desídia (falta de voluntat d'executar els acords) o per incapacitat (no sap com fer-ho) no han materialitzat.
Havíem demanat un ple extraordinari per tal de complir els terminis legals que tenia l'ajuntament per denunciar el conveni que hi ha amb el Consell Comarcal referit a la RECAPTACIÓ municipal. L'acord és del mes de març i el termini legal per recòrrer acabava el 30 de setembre, veient que s'acostava la data i no s'havia executat l'acord vam demanar aquest ple extraordinari per aprovar l'execució immediata de la denúncia i tenir així les mans lliures per recuperar, si cal, la recaptació en voluntària des de l'ajuntament. 
La resposta del govern ha estat NO convocar el ple extraordinari al·legant un defecte de forma en la petició (cosa que és certa) però amagant les vergonyes del seu GRAVÍSSIM incompliment. Amb aquesta (no) actuació el que fan és allargar un any més l'actual model de recaptació per la via autoritària: el senyor alcalde ha decidit que havia de ser així.

Però la cosa no acaba aquí, perquè ni tant sols posen la moció a l'ordre del dia del següent ple ordinari del dia 7 d'octubre. La moció es va acabar debaten i aprovant perquè els grups de l'oposició ho vam exigir. Diguem-li incapacitat o mala fe, el cas és que ens ha sorprès aquesta actitud tan penosa perquè sortosament a Arbúcies no estem acostumats a viure manifestacions tan antidemocràtiques per part d'una autoritat municipal.
I què dir de les justificacions del senyor alcalde tant en aquesta moció com en la que vam presentar sobre un altre incompliment del mes de març, la convocatòria de la plaça d'arquitecte municipal. Potser no és una manifestació d'infantilisme excusar-se en el “tu ho has fet primer”, quan en cas que fos cert, mai es podria posar al mateix nivell el trencament d'un pacte puntual entre dos partits, amb INCOMPLIR UN ACORD DEL PLENARI. És allò de veure la brinxa a l'ull de l'altre i no reconèixer la biga al teu ull.
En el cas del CARRER CAMPRODON, després d'haver reconduït el procés participatiu d'una manera força correcta a demanda de CUPA, l'equip de des-govern  no han sabut (o volgut) acabar-lo d'una manera satisfactòria i per tant els vam demanar que el deixessin sobre la taula per consensuar un acord final. En vistes de la negativa de l'equip de govern vam haver de votar en contra i no es va aprovar el projecte. A partir d'aquí  CUPA fent de govern des de l'oposició ha fet un proposta de full de ruta a tots els grups municipals per tal de poder tancar definitivament aquest tema, si és que realment hi ha interès en fer-ho.
Un cop més volem deixar clar que només seguirem contribuint a la governabilitat de la vila si es donen les condicions que hem reclamat des del principi, tant quan érem al govern com quan en vam sortir precisament pels incompliments reiterats d'aquests mínims: informació, temps, negociació, incidència, respecte a la llei i per descomptat compliment dels acords...


Per altra banda creiem que els projectes que hi ha sobre la taula són tan importants per Arbúcies que s'haurien de consensuar entre totes les forces polítiques que tenim representació a l'ajuntament. I més en la situació actual en què la crisi econòmica colpeja amb força la nostra societat i que per tant no es pot seguir governant com abans, i menys estant en minoria.

Cal buscar acords, deixar de banda personalismes o interessos partidistes i treballar pel poble amb visió de futur. És en aquest sentit que des d'aquí fem una crida a totes les formacions: ERC, EPA, PSC i IA, per tal, que almenys en els temes fonamentals i de gruix, que a més no es tancaran aquesta legislatura, com les Naus Ayats, Can Delfí, carrer Camprodon, ...  ens posem d'acord i consensuem unes línies bàsiques d'actuació que ens permetin  rendibilitzar adequadament la gran quantitat de recursos econòmics que hi ha compromesos (i promesos) per aquests projectes.

Per CUPA el més important sempre ha estat el servei al poble d'Arbúcies i per tant tothom que treballi en aquesta direcció ens trobarà disposats a arribar a acords per garantir la governabilitat de la  Vila.