dijous, 11 de novembre del 2010

ARBÚCIES, ARA MATEIX: Un govern sense rumb, un ajuntament sense lideratge


FULL INFORMATIU – OCTUBRE  2010    

1. Què passa a la Casa de la Vila d’Arbúcies?

El 2003 ERC, amb l’excusa de mal pagador de la renovació, va trencar la unitat electoral dels sectors populars a la Casa de la Vila. Era el primer pas de l’intent fracassat d’enterrar el projecte de CUPA.

A darrere de l’operació només hi havia interessos partidistes i ambicions personals. Set anys després, aquesta intencionalitat barroera és tan evident que fins i tot molts de qui la van fer possible amb el seu vot, se’n penedeixen.

La conseqüència més greu de tot plegat és que de la Casa de la Vila d’Arbúcies va desaparèixèr qualsevol cosa semblant a un model de poble. En aquestes dues darreres legislatures no hi ha hagut altra filosofia de govern que la vella dita popular: qui dies passa anys empeny! Evidentement, molt poca cosa per un poble que, durant els primers 24 anys de postfranquisme, havia estat capaç de crear un model polític  propi i exitós a cops d’identitat, d’orgull democràtic i  amb l’ esforç i participació de la majoria!

Només durant un any, del 2007 al 2008, amb la integració de CUPA a l’equip de govern de la segona legislatura, es va intentar racionalitzar i aprofundir democràticament el funcionament de l’Ajuntament. La manca absoluta de voluntat i de capacitat d’ERC per  complir els seus compromisos - no amb CUPA, sinó amb el poble - va obligar a CUPA a sortir de l’equip de govern.

De llavors encà, sense Pla de Treball i encara menys amb visió a mig i llarg termini…Convertint la participació popular en una estricta àrea tècnica…

Amagant el cap sota l’ala, davant del més petit conflicte…l’actuació de l’ equip de govern ha anat derivant progressivament cap a una situació de col·lapse absolut.

*    *     *

Les importantíssimes subvencions que han caigut de déu do – les darreres i més sucoses els plans de Zapatero, han pogut maquillar una mica el desori però no pas amagar-lo.

Cal recordar que tots el projectes que ara a corre-cuita s’estan engegant, Naus de ca l’Ayats, Can Delfí, carrer Camprodon, etc. són projectes que tenen 7 o més anys?

Però el que realment ha salvat l’ajuntament d’Arbúcies del col·lapse total ha estat la responsabilitat democràtica i l’esperit de servei  de CUPA.

Vàrem entrar a l’ equip de govern empesos per aquest esperit i per fer possible la governabilitat que ERC i PSC- ni EPM- no volien o no podien garantir. En vàrem sortir  només quan ERC i PSC varen deixar clara la seva voluntat de NO canviar la seva actuació erràtica, incomplint un per un tots els  compromisos signats.

 I malgrat tot, des de l’oposició, CUPA ha continuat fent possible la governabilitat d’Arbúcies, evitant el colapse que només hauria servit per castigar injustament el poble.  Si CUPA s’hagués plantejat una línia d’oposició frontal – com legítimanent han fet altres grups- ben pocs dels projectes i realitzacions dels darrers anys s’ haurien dut a terme.

I malgrat aquesta evidència, ERC I PSC continuen actuant amb autisme total. Hi ha moments que la irresposabilitat arriba a graus tan extrems que algú pot  pensar que els membres de l’ equip de des-govern, lliurats ja al derrotisme més absolut, estan aplicant en la seva actuació aquella altra màxima popular: pel temps que em queda ...

2. Actuacions de CUPA en aquests darrers mesos.

En els darrers Plens municipals l'actuació de CUPA ha estat clau per posar de manifest dues coses: una, que l'equip de govern està en minoria, cosa que sabia tothom menys ERC que no ho volia creure, i dues que si volen seguir governant han de canviar de manera de fer i pactar amb alguna formació política que els doni majoria suficient per tal de poder tirar endavant els projectes que tenen entre mans.
La nostra sortida del govern, ara fa un any i mig, ja va ser un important toc d'atenció en aquest aspecte, però cal dir que poca cosa ha canviat en aquest temps. Continuem sense tenir tota la informació sobre els temes a decidir, la que ens donen no arriba amb temps suficient (sovint quatre dies abans del ple) per poder-la valorar i sobretot esmenar o fer aportacions, no s'executen amb puntualitat els acords de ple que sorgeixen com a iniciativa de l'oposició, no se'ns facilita la documentació demanada i necessària per fer la nostra feina opositora, etc.
Davant d'aquesta situació en els últims plens CUPA s'ha plantat i ha votat en contra d'alguns dels projectes que l'equip de govern portava al Ple.

És per tot això que el 29 de setembre de 2009 vam obligar a deixar sobre la taula el projecte de les NAUS AYATS, que CUPA ja tenia engegat fa set anys, per poder negociar aspectes que no preveia, com per exemple la priorització de la construcció dels bucs d'assaig, llargament reivindicats des de fa molts anys pels grups de música de la nostra vila. Admeses les esmenes de grat o per força, els punts van ser aprovats en el ple de novembre.
En el ple de 21 de gener de 2010 i parlant d'aquest mateix projecte, vam fer deixar sobre la taula, sense aprovar per una qüestió de formes, l'adjudicació de la segona fase de les obres. Efectivament l'acord del novembre era condicionat a una sèrie d'actuacions que dos mesos després no s'havien fet, per tant no vam voler votar-hi favorablement i l'equip de govern es va veure obligat a retirar-lo abans de perdre una altra votació.

Un cas semblant és el de CAN DELFÍ, un edifici i solar que el poble va adquirir durant l'últim govern de CUPA (2002) i que durant 8 anys ERC ha tingut aturat, deixant que es degradés fins a la ruïna. En el Ple de setembre de 2009 el govern  presenta l'acceptació de les subvencions del FEDER, quasi 1 milió d'euros, per la consolidació de l'edifici vell de Can Delfí. Lògicament CUPA vota a favor, però ja adverteix que no veu clars alguns dels usos que es volen donar.
Malgrat aquesta advertència clara i pública, l'equip de govern NO va fer cap pas per arribar a alguna mena d'acord. És per això que quan quatre mesos més tard es porta a ple l'”aprovació inicial del projecte de Can Delfí plantes 1 i 2 i golfes”, hi votem en contra i per tant impossibilitem que s'aprovi el projecte.

Certament en el següent ple, el dia 18 de març de 2010, vam votar a favor tant d'aquest projecte com el de la futura biblioteca de Can Delfí. Les raons són dues i fàcils d'explicar i entendre: responsabilitat i negociació.
Responsabilitat perquè com hem dit moltes vegades no fem una oposició negativista, no anem en contra  de tot de manera sistemàtica, per principi o sense arguments, perquè ens sentim responsables del benestar de les persones d'Arbúcies i per tant si es compleixen unes mínimes condicions   donem suport als projectes que poden beneficiar  la majoria dels arbuciencs.
I negociació perquè tal com també hem dit sovint, estudiarem totes les propostes que ens facin arribar els grups majoritaris i si s'adiuen amb el nostre programa i s'admeten les nostres esmenes i aportacions no tindrem cap inconvenient en donar-los suport.
Això és doncs el que va passar amb aquests dos projectes, que CUPA considera molt importants per a la població d'Arbúcies i amb els quals, a canvi del nostre vot favorable, vam aconseguir que l'equip de govern acceptés onze propostes que formen part del nostre programa, l'eina de treball que regeix les nostres actuacions, i que sens dubte signifiquen millores importants en la gestió dels recursos públics dels arbuciencs.

Els  compromisos que recollien són els següents:

·       Denunciar el conveni del servei de recaptació que tenim amb el Consell Comarcal, amb la intenció de recuperar la recaptació en voluntària  per l'exercici 2011.
·       Reclamar a la Generalitat per tal que abans del mes de juny de 2010 faci l'auditoria externa que ja va aprovar aquest Ple (el 25 de novembre de 2009).
·       Decidir la ubicació definitiva de les antenes de telefonia mòbil el més lluny possible d'espais habitats, garantint una cobertura adequada.
·       Solucionar definitivament el tema de la plaça de Mompou.
·       Cobrir la plaça d'arquitecte municipal.
·       Recuperar la municipalització total de l'esplai per l'estiu 2010.
·       Planificar l'adequació de Can Petit Rutllat.
·       Exigir a la Generalitat les dotacions necessàries de Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat dels arbuciencs i arbucienques, fent les accions que calgui per aconseguir-ho: coordinació amb altres municipis, denúncies a la premsa, ...
·       Planificar i facilitar obres bàsiques pel futur de l'educació en el nostre municipi com són l'ampliació de l'Institut Montsoriu i del CEIP. Dr. Carulla.
·       Presentar un Pla d'actuacions, amb dates i terminis, que prevegi arreglar i deixar en condicions dignes els espais del Poliesportiu de Can Delfí, el Parc de la Dona d'Aigua, la Plaça de la Solidaritat, les plaques de senyalització de l'avinguda dels Països Catalans.

·       Publicar les actes textuals dels plens en el format que convingui.

Cal aclarir que CUPA no va fer cap  proposta a ERC i PSC,sinó que lògicament i com correspon a un grup majoritari, va ser l'equip de govern qui ens va demanar suport per aprovar una sèrie de projectes i el que nosaltres vam fer va ser posar les condicions que vam considerar oportunes per donar-los aquest suport puntual, sense condicionar per part nostra futures actuacions.
Les coses però no han anat pel camí que tothom voldria i vistes les actuacions, o millor hauríem de parlar de la NO actuació, dels regidors del govern i l'alcalde al seu davant, hores d'ara no podem continuar avalant una política que pel cap baix ens atrevim a classificar de capriciosa, erràtica i personalista.
En efecte la desídia de l'alcalde ha arribat a l'extrem d'INCOMPLIR alguns d'aquests onze acords que es van votar i aprovar en el PLENARI del mes de març. En concret, i com es pot comprovar més amunt, han incomplet els punts:1r, 2n, 3r, 4t i 5è.

És per això que hem hagut de denunciar aquest greu fet i presentar noves mocions que a la pràctica el que fan és treure a l'alcalde algunes de les seves prerrogatives i assumir des del Ple la facultat executiva que per desídia (falta de voluntat d'executar els acords) o per incapacitat (no sap com fer-ho) no han materialitzat.
Havíem demanat un ple extraordinari per tal de complir els terminis legals que tenia l'ajuntament per denunciar el conveni que hi ha amb el Consell Comarcal referit a la RECAPTACIÓ municipal. L'acord és del mes de març i el termini legal per recòrrer acabava el 30 de setembre, veient que s'acostava la data i no s'havia executat l'acord vam demanar aquest ple extraordinari per aprovar l'execució immediata de la denúncia i tenir així les mans lliures per recuperar, si cal, la recaptació en voluntària des de l'ajuntament. 
La resposta del govern ha estat NO convocar el ple extraordinari al·legant un defecte de forma en la petició (cosa que és certa) però amagant les vergonyes del seu GRAVÍSSIM incompliment. Amb aquesta (no) actuació el que fan és allargar un any més l'actual model de recaptació per la via autoritària: el senyor alcalde ha decidit que havia de ser així.

Però la cosa no acaba aquí, perquè ni tant sols posen la moció a l'ordre del dia del següent ple ordinari del dia 7 d'octubre. La moció es va acabar debaten i aprovant perquè els grups de l'oposició ho vam exigir. Diguem-li incapacitat o mala fe, el cas és que ens ha sorprès aquesta actitud tan penosa perquè sortosament a Arbúcies no estem acostumats a viure manifestacions tan antidemocràtiques per part d'una autoritat municipal.
I què dir de les justificacions del senyor alcalde tant en aquesta moció com en la que vam presentar sobre un altre incompliment del mes de març, la convocatòria de la plaça d'arquitecte municipal. Potser no és una manifestació d'infantilisme excusar-se en el “tu ho has fet primer”, quan en cas que fos cert, mai es podria posar al mateix nivell el trencament d'un pacte puntual entre dos partits, amb INCOMPLIR UN ACORD DEL PLENARI. És allò de veure la brinxa a l'ull de l'altre i no reconèixer la biga al teu ull.
En el cas del CARRER CAMPRODON, després d'haver reconduït el procés participatiu d'una manera força correcta a demanda de CUPA, l'equip de des-govern  no han sabut (o volgut) acabar-lo d'una manera satisfactòria i per tant els vam demanar que el deixessin sobre la taula per consensuar un acord final. En vistes de la negativa de l'equip de govern vam haver de votar en contra i no es va aprovar el projecte. A partir d'aquí  CUPA fent de govern des de l'oposició ha fet un proposta de full de ruta a tots els grups municipals per tal de poder tancar definitivament aquest tema, si és que realment hi ha interès en fer-ho.
Un cop més volem deixar clar que només seguirem contribuint a la governabilitat de la vila si es donen les condicions que hem reclamat des del principi, tant quan érem al govern com quan en vam sortir precisament pels incompliments reiterats d'aquests mínims: informació, temps, negociació, incidència, respecte a la llei i per descomptat compliment dels acords...


Per altra banda creiem que els projectes que hi ha sobre la taula són tan importants per Arbúcies que s'haurien de consensuar entre totes les forces polítiques que tenim representació a l'ajuntament. I més en la situació actual en què la crisi econòmica colpeja amb força la nostra societat i que per tant no es pot seguir governant com abans, i menys estant en minoria.

Cal buscar acords, deixar de banda personalismes o interessos partidistes i treballar pel poble amb visió de futur. És en aquest sentit que des d'aquí fem una crida a totes les formacions: ERC, EPA, PSC i IA, per tal, que almenys en els temes fonamentals i de gruix, que a més no es tancaran aquesta legislatura, com les Naus Ayats, Can Delfí, carrer Camprodon, ...  ens posem d'acord i consensuem unes línies bàsiques d'actuació que ens permetin  rendibilitzar adequadament la gran quantitat de recursos econòmics que hi ha compromesos (i promesos) per aquests projectes.

Per CUPA el més important sempre ha estat el servei al poble d'Arbúcies i per tant tothom que treballi en aquesta direcció ens trobarà disposats a arribar a acords per garantir la governabilitat de la  Vila.

17 comentaris:

CUPA Arbúcies ha dit...

11227

Anònim ha dit...

CARA (tradeixís al català, però)

El gas de la biomasa
http://ibercide.ibercaja.es/documenta/info_noticia/el-gas-de-la-biomasa.aspx
Forestal Catalana construirá la primera planta de Catalunya
11 de enero de 2011

En: La Vanguardia, General
Los silvicultores del Montseny y del Montnegre-Corredor podrán pronto limpiar sus bosques de forma más rentable porque las astillas tendrán comprador: la primera estación de gasificación con biomasa que se construirá en Catalunya y que la empresa pública Forestal Catalana SA pondrá en marcha en su plantarium de Sant Feliu de Buixalleu (La Selva) por encargo de la Generalitat. Además de proporcionar energía limpia como alternativa a la convencional, "la iniciativa pretende dinamizar un sector en caída libre de rentabilidad", señala Pere Garriga, consejero delegado de la sociedad.
La planta suministrará a la red eléctrica unos 160 MWh y proveerá hasta 320 MWh de energía térmica para la climatización (calor y frío) del vivero. Consumirá 176 toneladas de biomasa forestal al año y ahorrará la emisión de hasta 112 toneladas de CO . El presupuesto inicial de la obra es de 173.500 euros y entrará en servicio a mediados del próximo año.
El gas originado en la cogeneración de las ramas y otros elementos del sotobosque, una vez limpio y frío, será enviado a un motor de combustión para producir electricidad y calor. Está prevista una segunda planta de estas características en terrenos del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), en la comarca del Solsonès. Las dos plantas piloto "permitirán estudiar las mejores topologías de biomasa forestal para la producción de energía y fomentar las líneas de Investigació y Desarrollo", según Garriga. El pasado año partieron del puerto de Palamós nueve buques cargados con 40.000 toneladas de astillas trituradas con destino a las centrales de biomasa de Italia y para el 2011 hay concretada la salida de otros trece, con 65.000 toneladas con el mismo destino.
Entretanto, "aquí no sabemos matar dos pájaros de un tiro; es decir, producir energía y facilitar la limpieza de nuestros bosques, arma principal para luchar contra los incendios", apuntan fuentes del Consorci Forestal de Catalunya.c Pere Garriga, en el plantarium de Forestal Catalana
ENRIC CASALS

Anònim ha dit...

CREU
(d'un CANDIDAT a l'alcaldia d'Arbúcies Municipals 2011)


PROBLEMES A FORESTAL CATALANA

El Comitè d'Empresa ha presentat denúncia contra la Direcció de Forestal Catalana a la inspecció de Treball per els incompliments en matèria dels drets d'informació, negociació,participació i consulta establerts a l'Estatut dels treballadors i les treballadores i del VI Conveni Únic del personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya.

Tal i com va acordar en la seva reunió del dia 9 de novembre i que s'ha anat informant en aquest bloc, el Comitè d'Empresa ha esgotat totes les possibilitats de negociació i diàleg amb l'actual Direcció de Forestal Catalana, per resoldre els diferents conflictes existents a l'empresa.

La sessió de conciliació demanada pel Comitè d'Empresa al Tribunal Laboral de Catalunya, va posar de manifest la nul•la intenció per part de la Direcció de l'Empresa de resoldre cap dels temes en qüestió.

Malgrat tot, el Comitè d'Empresa hem realitzat diferents intents en les últimes reunions que s'han produït durant el mes de desembre i que, han tornat a finalitzar sense acords i sense trametre’ns la documentació sol•licitada en nombroses ocasions.

Aquesta actitud ens ha portat a presentar denúncia a la Inspecció de Treball de Barcelona per tota aquesta sèrie d'incompliments i s'ha sol•licitat quantes accions i requeriments s'estimin oportuns a fi i efecte de fer complir la normativa vigent.

continua

Anònim ha dit...

continuació (CREU)

-------------I HI HA MANERES DE FER QUE GENENREN PROBLEMES
EL COMUNICAT DE LA DIRECCIO DE FC GENERA UNA ALARMA INNECESSÀRIA I IMPRUDENT
Davant del comunicat del Conseller Delegat de Forestal Catalana enviat per correu electrònic i per correu postal el passat divendres dia 14 de gener de 2011, el Comitè d’Empresa volem manifestar el següent:


1) El Comitè d’Empresa va rebre comunicació de l’enviament de l’esmentada carta el mateix divendres en una reunió convocada per a les dues de la tarda i que es va allargar fins les 15:20 hores.

2) En l’esmentada reunió el Comitè d’Empresa vam manifestar la nostra disconformitat amb l’enviament de la carta per considerar-la precipitada i imprudent.

3) El Decret al qual fa referència la Direcció de Forestal Catalana té diverses interpretacions i no queda tan meridianament clar com s’ha d’aplicar a FC. En qualsevol cas, la Direcció de l’Empresa ha fet la interpretació més alarmista i catastrofista de totes.

4) En aquests dies s’estan produint nombrosos canvis que tindran afectació en el futur de Forestal Catalana, però fins que no estiguin nomenats els nous/ves interlocutors tan a la Direcció General de Medi Natural com a la pròpia Direcció de Forestal Catalana no coneixerem de primera mà les intencions i objectius del nou govern respecte la nostra empresa, i tota la resta son especulacions i fer volar coloms.

5) És evident i palpable que l’anterior Govern de la Generalitat en el seu conjunt (i la direcció del DMAH i de FC era part del Govern) és responsable de la desafortunada convocatòria d’eleccions el 28 de novembre i la nefasta gestió de les implicacions pressupostàries que això podia tenir a FC (signatura de l’addenda, negociació de convenis i programes, etc...). Conscient d’aquesta situació, el Comitè d’Empresa ja vam avisar nombroses vegades a la nostra Direcció, i les nostres pors ara es veuen reflectides en una situació d’incertesa que no es resoldrà fins que no tinguem una nova Direcció amb les noves directrius del govern.

6) Malgrat aquesta situació d’incertesa, el Comitè d’Empresa volem manifestar que a data d’avui el Govern de la Generalitat no ha manifestat la voluntat de retallar llocs de treball a Forestal Catalana.

7) Considerem que les informacions alarmistes que està donant la Direcció de l’Empresa sobre l’abonament de les nòmines als treballadors i treballadores de FC estan totalment fora de lloc i son absolutament irresponsables perquè hi ha diverses vies per a mantenir el funcionament ordinari de l’empresa i el pagament de les nòmines al conjunt dels treballadors/es, i és deure de la Direcció treballar en aquestes solucions. No obstant, si la situació es tan greu com la descriu l’actual Direcció de FC, el Comitè d’Empresa emplacem la Direcció a reunir-nos amb caràcter urgent per determinar tot un conjunt de mesures d’estalvi que ajudin a poder afrontar els esmentats pagaments, com per exemple reducció de vehicles innecessaris (gerència, recursos humans, prevenció de riscos, planters...), eliminació total de targetes visa, control exhaustiu de les dietes, control de despeses superflues, etc...

Anònim ha dit...

continuació

8) El Comitè d’Empresa coincideix i recolza les afirmacions dels responsables de Forestal Catalana en el sentit de treballar per a garantir tots els llocs de treball a l’empresa. Fins ara, això s’ha fet, malgrat que considerem que la gestió realitzada pel Govern anterior (i pels responsables de l’empresa) no ha estat gens afortunada, amb un bloqueig pràcticament total des de principis de 2010. La greu situació actual és corresponsabilitat, doncs, de la Direcció de l’empresa, i l’actitud que veiem ens sembla sobretot una reacció per aturar les crítiques a la seva mala gestió.

9) Així mateix, el Comitè d’Empresa, en exercici de la seva responsabilitat i davant aquestes informacions que esta transmeten l’actual Direcció de FC, ahir va sol•licitar una reunió urgent amb la nova Secretaria General d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per tal de valorar aquestes informacions i la situació de futur de Forestal Catalana.

Anònim ha dit...

De qui parlem?

INFORMACIÓ OFICIAL
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6b370669df404791c366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=7e96d8cff46b8210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7e96d8cff46b8210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

FORESTAL CATALANA, SA.
Sabino de Arana, 34, 1r 1a
08028 BARCELONA


Dependència
Departament de Medi Ambient i Habitatge

Responsable
Sr. Pere Garriga i Solà
Conseller Delegat - Director General

Anònim ha dit...

Per que no hi hagi confusions de qui parlem

FORESTAL CATALANA, SA.
Sabino de Arana, 34, 1r 1a
08028 BARCELONA

Dependència
Departament de Medi Ambient i Habitatge

Responsable
Sr. Pere Garriga i Solà
Conseller Delegat - Director General

Anònim ha dit...

MÉS INFORMACiÓ SOBRE ELS FETS DE FORESTAL CATALANA, L'EMPRESA ON ELS 2 MÀXIMS RESPONSABLES EXECUTIUS SÓN ARBUCIENCS, REGIDORS DEL GRUP ASPIRANT A TENIR L'ALCALDIA.
I que tenen aqust càrrec havent fet el que critiquen d'altres, aprofitar-se de la política.
CONCLUSIÓ:
1: Queden demostrat queins sónels insteressos que mouen a algú
2: ens assabenentm qui és l'estil de 2negociar" i governar. si són d'esquerres,... QUÈ faran els de dretes?

I sembla que això ja portava cua, si voleu més informació anenu a questa adreça

http://comiteforestalcatalana.blogspot.com/2010/11/lacte-de-conciliacio-finalitza-sense.html


Una entradeta per situar-vos:

... es va celebrar acte de conciliació a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya a petició del Comitè d’Empresa de Forestal Catalana. En la sessió hi van participar com a representants del Comitè d’Empresa en Jordi Alonso i en Jaume Grau, President i Secretari respectivament, que van assistir assessorats per Miguel Àngel Cabezas, Coordinador d’Empreses publiques de CCOO. Per part de la Direcció de l’empresa hi van assistir en Pere Garriga, Conseller Delegat; l’Amàlia Delgado, Gerent i en Guillem Estrada, Director de RRHH que anaven acompanyats d’un advocat.

..... continua

Anònim ha dit...

continuació....

El Comitè d’Empresa de Forestal Catalana lamentem un cop més l’actitud de manca de voluntat de negociació de la direcció de Forestal Catalana, i la continua actitud de menyspreu envers els representants dels treballadors i les treballadores, faltant a la veritat de forma deliberada.

El Comitè d’Empresa no compartim que l’empresa estigui complint els drets d’informació, negociació i consulta previstos en la Llei i volem posar alguns punts a tall d’exemple:

En el nostre conveni no hi ha res previst sobre ascensos i per tant, tal i com estableix l’article de l’Estatut s’haurien de pactar amb els representants dels treballadors (Comitè d’Empresa) cosa que no s’ha fet, produint-se diferents ascensos (canvis de categories) en el darrer any de manera unilateral. Per tant, la Direcció MENTEIX

El Comitè d’Empresa està reclamant des del mes de juny copia d’un informe elaborat per Sagardoy Abogados sobre l’aplicació del VI Conveni a FC que afecta al conjunt dels treballadors i treballadores i s’està bloquejant la negociació de determinats conflictes. Per tant, un cop més, la Direcció MENTEIX

Així mateix, s’està demanant còpia del Conveni de col•laboració amb el Centre Tecnològic Forestal des del mes de maig, i amb dos escrits per registre, un presentat al juliol i l’altre a l’octubre. L’esmentat conveni suposa la implantació d’una planta de biomasa al planter de Breda i la contractació de divers personal. Perquè no s’ha fet entrega tal i com estableix l’Estatut? La Direcció vulnera l’article de l'ET i MENTEIX

Sistemàticament la Direcció de l’Empresa ha vulnerat aquest article modificant sistemes de control de treball i rendiments de les colles sense l’informe previ del Comitè i sistemàticament ha establert primes i incentius en forma de Millores Voluntàries sense cap tipus de justificació ni criteri ni, òbviament, el preceptiu informe del Comitè d’Empresa. La Direcció de FC MENTEIX.

Pel que fa a l’apartat 2 de la demanda, la Direcció de l’empresa ens proposa que proposem els temes de negociació per a la reunió ordinària del dia 2 com a exemple de “voluntat negociadora”. Però és que això no és el que venim fent des del mes de maig? Potser caldria que revisessin les actes i es posin fil a l’agulla enlloc de dir que ho estan complint tot. El que cal no son intencions sinó fets. Com no pot ser d’una altra manera, el Comitè tornarà a plantejar a la reunió del dia 2 els temes pendents de negociació, així com totes les reivindicacions d’informació i esperem que la Direcció de l’Empresa es presenti amb una veritable voluntat negociadora (i no com fins ara) i un calendari de treball per tancar acords abans del 31 de desembre d’enguany.

...

No obstant a això, davant de tots aquests elements, i vista la manca de voluntat i de respecte de la Direcció de FC, el Comitè d’Empresa, tal i com va acordar en la seva reunió del passat 9 de novembre, ens veiem en l’obligació d’emprendre les accions jurídiques que corresponguin, així com valorar possibles dates per iniciar un procés de mobilitzacions en defensa dels drets dels treballadors i treballadores de Forestal Catalana.

Anònim ha dit...

LES NOtÍCIES DE LA CREU les trobareu al bloc per aquest ordre

NOVEMBRE
http://comiteforestalcatalana.blogspot.com/2010/11/lacte-de-conciliacio-finalitza-sense.html

DESEMBRE
http://comiteforestalcatalana.blogspot.com/2010/12/presentada-la-denuncia-la-inspeccio-de.html


GENER
http://comiteforestalcatalana.blogspot.com/2011/01/el-comunicat-de-la-direccio-de-fc.html

I LA FLORETA PER PRESUMIR. GENER
http://ibercide.ibercaja.es/documenta/info_noticia/el-gas-de-la-biomasa.aspx
Forestal Catalana construirá la primera planta de Catalunya

Si algú coneix més enllaços... el convidem a que els pengi com a comentari...

Anònim ha dit...

Senyors de cupa: que vol dir tot aixo?
que no teniu res mes a fer que tirar merda sobre d'en Pere?

Aquesta es la vostra estretegia politica de cara a les properes elcccions?

cada cop queda mes clar que esteu acabats i que l'unica cosa que us importa es que en Pere no sigui alcalde.

Perque tan d'odi cap aquesta persona?
el que realment us te que
preucupar, es de fer una llista que valgi la pena i posi las coses dificils a l'entesa.

Pro si el unic ergoment que teniu es aquet, es millor que no us presenteu, perque del contrari el ridicul sera mes gros.

regeneracio des de baix ha dit...

ANOMIM, ets el primer que t'expresses amb una sortida de to i no hi havia pensat. però m'obligues a penjarla notícia a altres blocs, d'altres colors polítics, així no se m'ha d'indentificat necessariament amb un.

NOMÉS he penjat textos d'altres blogs. Així que la merda no surt ni tan sols d'Arbúcies.

Tirar merda sobre en Pere? Sort que reconeixes es merda el def que els seus treballadors el tractin de mentider amb fets provats. Només faltaria que fossin floretes.

NO HI HA CAP ODI, NI PERSONAL NI PARTIDISTA.
NO ET PREOCUPA A TU que es diguin aqustes coses d'un futur candidat a alcalde. Que no es pot negar feia aquesta feina per la seva fidelitat al partit (i segurament haver trencar lligams amb altres forces olpítiques i haver escampat ell mateix merda arreu?
A MI Sí.

Anònim ha dit...

Del blog @arbuciesfutur

Anònim ha dit...

EL FET: PROBLEMES A FORESTAL CATALANA

El Comitè d'Empresa ha presentat denúncia contra la Direcció de Forestal Catalana(Pere Garriga) a la inspecció de Treball per els incompliments en matèria dels drets d'informació, negociació,participació i consulta establerts a l'Estatut dels treballadors i les treballadores i del VI Conveni Únic del personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya.

NOVEMBRE
http://comiteforestalcatalana.blogspot.com/2010/11/lacte-de-conciliacio-finalitza-sense.html

DESEMBRE
http://comiteforestalcatalana.blogspot.com/2010/12/presentada-la-denuncia-la-inspeccio-de.html


GENER
http://comiteforestalcatalana.blogspot.com/2011/01/el-comunicat-de-la-direccio-de-fc.html

I LA FLORETA PER PRESUMIR. GENER
http://ibercide.ibercaja.es/documenta/info_noticia/el-gas-de-la-biomasa.aspx
Forestal Catalana construirá la primera planta de Catalunya

Si algú coneix més enllaços... el convidem a que els pengi com a comentari...LA RÈPLICA
Senyors de cupa: que vol dir tot aixo?
que no teniu res mes a fer que tirar merda sobre d'en Pere?
Aquesta es la vostra estretegia politica de cara a les properes elcccions? cada cop queda mes clar que esteu acabats i que l'unica cosa que us importa es que en Pere no sigui alcalde.

Perque tan d'odi cap aquesta persona? el que realment us te que
preucupar, es de fer una llista que valgi la pena i posi las coses dificils a l'entesa.

Pro si el unic ergoment que teniu es aquet, es millor que no us presenteu, perque del contrari el ridicul sera mes gros.

LA CONTRAREPLICA
ANOMIM, ets el primer que t'expresses amb una sortida de to i no hi havia pensat. però m'obligues a penjarla notícia a altres blocs, d'altres colors polítics, així no se m'ha d'indentificat necessariament amb un. NO hi ha cap referència feta en nom de cupa.

NOMÉS he penjat textos d'altres blogs. Així que la merda no surt ni tan sols d'Arbúcies. Dius: Tirar merda sobre en Pere? Sort que reconeixes es merda el def que els seus treballadors el tractin de mentider amb fets provats. Només faltaria que fossin floretes.

NO HI HA CAP ODI, NI PERSONAL NI PARTIDISTA.
NO ET PREOCUPA A TU que es diguin aquestes coses d'un futur candidat a alcalde. I SI ES DIUEN PER ESCRIT I PÚBLICAMENT,NO SHAN DE SABER? Que no es pot negar feia aquesta feina per la seva fidelitat al partit (i segurament haver trencar lligams amb altres forces olpítiques i haver escampat ell mateix merda arreu?
QUE ES DEFENSI SI POT.

diumenge, febrer 06, 2011

Anònim ha dit...

http://articlesopiniofc.blogspot.com/2011/01/carta-oberta-la-direccio-de-forestal.html

Anònim ha dit...

AL Director de Forestal Catalana Sr Pere GArriga
...

En primer lloc podríem començar per retornar els 4 vehicles de Direcció i venir tots vostès en transport públic. Tenir 4 vehicles, dos d’ells amb el mateix destí d’anada i tornada, es una despesa innecessària que es podria reduir, tenint en compte l’ús que se’n dona dels vehicles i a més contribuiran a la millora del medi ambient. En cas de necessitar-ne algun puntualment per feina poden fer servir algun dels 4 vehicles que disposem els tècnics dels sscc, de dr roux i sstt, apuntant-se a un simple quadrant de disponibilitat. En aquesta línia també podríem incloure el cotxe de que disposa la cap de prevenció de riscos laborals. Amb això ja hem reduït la despesa de 5 cotxes que pel cap baix pot suposar una reducció mensual aproximada de uns 3000 euros.

En segon lloc, podrien vostès començar a donar exemple en dos sentits, el primer en reduir el consum de paper, evitant l’enviament de cartes innecessàries via postal. Cal recordar que fa uns dies se’ns va enviar a tots els treballadors una carta demanant si volíem rebre més cartes (¿¿??). Per tant, facin servir el correu electrònic i redueixin despesa innecessària que segur que ens aporta alguna petita quantitat econòmica. I en segon lloc, podrien també donar exemple i començar a dinar en llocs molt mes econòmics i fent us dels tickets restaurant (1 per tarda que treballin) com la resta de treballadors/es i no fent ús de les targetes visa. Una altre despesa que es veuria reduïda.

En tercer lloc, demanar-los que retornin els complements que es van autoincloure a les seves nòmines de febrer de 2010 sense que els hi correspongués, d’amagat i sense acordar-ho amb el Comitè d’Empresa, fet que pot suposar un ingrés a FC d’aproximadament uns 3000 euros més d’estalvi per afrontar nòmines.

Per últim comentar-los, a títol personal, que la Direcció d’una empresa té l’obligació de donar exemple als seus treballadors i treballadores i ser responsable i coherent en les seves accions. Si la situació econòmica esposada fa 12 dies es tan greu, requereix que tots i totes estiguem a l’alçada de les circumstancies, començant per vostès.

divendres, febrer 11, 2011

Anònim ha dit...

.........
Els hi demano que no menteixen més als treballadors i treballadors de FC, que no ens tractin com a tontos i que no sabem que passa al nostre voltant. Si us plau, prou hipocresia i populisme de segona, i prou actuacions més pròpies d’una llar d’infants que no de persones adultes.

Gràcies per la seva atenció i espero que siguin ateses les meves sugerències.

Jordi Alonso, treballador de FC i President del Comitè d'Empresa

Anònim ha dit...

ENXUFAT

Quim Bohils serà el nou coordinador de Relacions Externes de Cultura

ARBÚCIES | ESTEVE PUIG
A tres mesos de les eleccions municipals, el cap de llista de CiU a Arbúcies, Quim Bohils i Cuberta, ha estat nomenat coordinador de Relacions Externes de la Secretaria General de Cultura, amb una retribució anual de 25.813, 80 euros.