diumenge, 24 de novembre del 2013

BUTLLETÍ CUPA-CUP NÚM. 4 (novembre 2013)11 de setembre: l’última commemoració d’una derrota?

 
L’11 de setembre el poble de Catalunya vam sortir de nou al carrer. En una diada marcada pel to cívic i pacífic de la Via Catalana, vam ser capaços de manifestar explícitament al món la voluntat de decidir lliurement el nostre futur com a nació. Una nació, per cert, que no acaba territorialment a Catalunya sinó que pren la forma dels Països Catalans. Després de 300 anys d’ocupació espanyola, i alhora de resistència, seguim reclamant la llibertat que ens pertoca i que un dia ens prengueren mitjançant la força de les armes. Des de CUPA-CUP, i l’Esquerra Independentista en general, no creiem ni hem cregut que aquest somni fos una utopia. Ans el contrari, l’hem reivindicat cada dia al carrer, a les escoles, als centres de treball, als ajuntaments... I tot això més enllà de tots els 11 de setembre que hi ha hagut. Per això hem de continuar ferms i conscienciarnos que cada dia de l’ any és la Diada, amb el propòsit de continuar la lluita fins recuperar els nostres drets nacionals i socials en uns Països Catalans nacionalment independents, socialment justos i igualitaris, on els sectors conservadors no continuïn desmuntant l’estat del benestar que tant d’esforç ha costat a les classes mitjanes i populars, i que les úniques retallades que s’apliquin siguin per acabar amb la corrupció, l’especulació, el feixisme i el racisme.


INFRAESTRUCTURES I OBRES
 

Biblioteca: té el projecte aprovat i pagat. L'obra està adjudicada però no s'ha començat. Estem a punt de perdre la subvenció de 800.000 €.
 
Naus de Ca l'Ayats: s'han gastat prop de 1.700.000 €. Les obres estan parades, inacabades i sense poder-ne fer ús. Els bucs d-assaig estan acabats però Entesa-PSC no els vol posar en funcionament.

Carrer Camprodon: paralitzat per Entesa en la legislatura anterior, encara està pendent de remodelació del projecte.

Voreres: hi ha diners per canviar la decoració de les rotondes cada dos per tres, però per contra, les voreres de molts carrers fan pena i són perilloses.

Antenes de telefonia mòbil: el cas de les antenes de telefonia mòbil ja és esperpèntic. Després que Entesa, amb arguments demagògics i manipuladors, i amb campanyes carregades de mentides i exaageracions, va promoure tot un seguit de mobilitzacions en contra dels emplaçaments que es proposaven per traslladar-les. Ara, quan ja fa dos anys que governen, deuen trobar que ja no són molestes ni perjudicials per la salut i per tant continuen al mateix lloc.


MEDI AMBIENT

 ''S'han retallat serveis municipals, s'han augmentat els costos i s'han eprdut dos llocs de treball''
 

Estudi sobre la biomassa: ens ha costat 32.500 €. No s'han fet públics els resultats ni l'equip de govern ha manifestat per a què els utilitzarà.

Estudi sobre les oliveres: ens costarà 21.000 € aproximadament i no s'han fet públic els resultats.

Recollida de la brossa: també s'ha retallat el servei. S.ha reduït l'horari de recollida de la brossa. La neteja dels contenidors ha passat a realitzar-se cada quinze dies. S'ha dificultat la recollida selectiva ja que s'han eliminat les "gàbies''.

Deixalleria: s'ha traspassat la gestió a una empresa privada. Això ha comportat una retallada notable del servei. Els horaris s'han vist reduïts de forma important, ara només s'obre dimarts de 9 h. a 1 h. del migdia i de 3 h. a 6 h. de la tarda, i dijous i dissabte de 9 h. a 1 h. del migdia. S'an perdut dos llocs de treball.
Costos: els serveis de deixalleria i de recollida de la brossa han suposat un increment notable de les despeses ja que ha passat a costar a la ciutadania d'Arbúcies: de 397.000 € l'any 2011 a 468.00 € el 2012, és a dir, 71.000 € més.
 
 
SOUS 


Evolució dels sous pressupostats pels òrgans de govern:                           35.812,07 € (2011 ERC-PSC)

68.263,25 € (2012 Entesa-PSC)

73.129,00 € (2013 Entesa-PSC)
 
 
I aquests imports sense tenir en compte el que paguem a la Seguretat Social, que aproximadament és un 33% més. Cal afegir a aquestes quantitats les dietes per un valor d 70.300 € o les despeses per locomoció (desplaçaments) per un valor de 1.425 € als òrgans de govern. Per tant, el TOTAL PRESSUPOSTAT el 2013 dóna un resultat de 169.230 €.


SERVEIS EDUCATIUS

La biblioteca: a més de la bibliotecària, ha passat de tenir una tècnica a temps complet i una altra a temps parcial, a disposar de dues persones a temps parcial que no tenen la formació específica per aquest servei i que de fet desenvolupen altres feines com a activitat principal. S'ha retallat l'horari d'obertura als usuaris. A vegades es tanca sense previ avís. S'ha deixat de fer el grup de lectura. En conclusió, no s'entenen de cap manera els canvis realitzats que no milloren en absolut un servei que funcionava correctament.
L'Escola d'Adults: s'ha privatitzat. S'han apujat els preus. S'ha acomiadat improcedentment la directora anterior que s'ha hagut d'indemnitzar i substituir per una altra persona. Tot i que s'ha mantingut l'oferta de cursos de formació (GES, Grau mitjà i Superior i Accés a la Universitat) l'any que ve pot ser que no es facin si no hi ha un mínim de 10 persones a cada curs (nombre que aquest any només ha assolit un d'aquests cursos).
El Jardinet: la falta de transperència i d'informació per part de l'Entesa-PSC provoca que no hi hagi cap certesa sobre el futur d'aquest servei.
 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 
''Entesa-PSC no han fet els pressupostos participatius, peça clau de la vida política municipal"

 
Els 14 punts de la discòrdia en matèria de participació ciutadana. Entesa-PSC:
 
· Incompleixen el ROM (Reglament Ordenació Municipal) no convocant els Plens Municipals en els terminis marcats.
 
· Mostren una total falta de transparencia i informació.  

· No busquen el consens amb les entitats.
 
· No convoquen regularment els Consells Municipals.


· Han eliminat les Taules de Barri.

· Cedeixen gratuïtament espais i locals municipals a entitats privades amb finalitats lucratives.

 
· Tanquen espais públics de reunió (Oficina de Solidaritat).

· Desorganitzen espais que funcionaven (Hotel d'Entitats).

 · Dificulten l'accés dels ciutadans a la informació pública. Per exemple: no es passa la convocatòria dels plens.

· Retarden la publicació de les actes dels plens.

· Han reduït l'espai d'opinió dels partits a la nova revista municipal "Ressons" · Posen través a la participació a algunes entitats (un exemple seria com ha gestionat les barraques de la festa major).

· Posen traves a la participació a algunes entitats (un exemple seria com ha gestionat les barraques de Festa Major).

· Han eliminat l'ACIDA (Assemblea per la Convivencia i la Integració d'Arbúcies) un organisme que ajudava a la bona convivencia dels arbuciencs.

· No han fet els pressupostos participatius, és a dir, decidits entre tota la ciutadania, tot i que són una peça clau de la vida política municipal i que així ho van prometre.

 
 


 
 

  


dijous, 14 de novembre del 2013

La veritat sobre l’augment d’impostos a l’Ajuntament d’Arbúcies.


CUPA vota que NO a l’augment d’impostos i taxes a l’Ajuntament d’Arbúcies.

Avui m’he quedat perplex en veure l’agenda municipal, i és que el titular que l’obre diu: “l’Ajuntament d’Arbúcies congela els impostos per el 2014.” El titular queda molt maco, però ens amaga moltes veritats.
Per exemple, la taxa de recollida d’escombraries augmenta. Augmenta un 1’74% en el cas d’habitatges familiars i un 1’6% en establiments comercials.
Bé, doncs sembla ser que no es congelen tots els impostos! Ens fan pagar més per un servei que cada vegada veiem més reduït: S’ha reduït la periodicitat de recollida, s’han eliminat les gàbies per la recollida selectiva, es privatitza la deixalleria i això provoca la pèrdua d’un lloc de treball i la disminució de l’horari d’atenció al públic. Ara només la tenim oberta algunes hores tres dies la setmana, en lloc de cada dia.
En resum, paguem més per menys servei.
Tampoc ens diuen que la taxa per l’expedició de certificacions administratives augmenta fins un 67% i que es crea una taxa pels volants d’empadronament, quan fins ara no es cobrava res. Documents que necessiten les persones amb més dificultats econòmiques. Puja un 28% la llicència de parcel·lació, fins a un 67% la declaració d’un edifici en ruïnes, i es creen altres taxes que fins ara no es cobraven.
I també s’ha d’explicar que els arbuciencs i les arbucienques pagaran més per poder entrar a les piscines municipals l’estiu que ve:
Pagarem un 6’25% més pel carnet familiar.
Pagarem un 4’65% més per l’abonament individual.
Pagarem un 9’52% més pels abonaments individuals de menors de 14 anys.
I els nostres jubilats i pensionistes pagaran un 25% més per poder accedir a un servei municipal.
La classe treballadora veiem com dia rere dia ens vulneren els nostres drets a les empreses, ens acomiaden amb indemnitzacions ridícules i ens abaixen els nostres salaris i l’equip de govern d’ENTESA-PSC en comptes de preocupar-se pel nostre futur, sí, potser congela alguns impostos, però d’altres els augmenta considerablement mentre els treballadors i les treballadores arbucienques veiem com anem perdent poder adquisitiu.
Segurament, el nostre alcalde, que s’ha passat anys cobrant 6000€ cada mes en una empresa pública i que es va posar un salari de més de 2000€ nets mensuals, no té ni idea de les dificultats que tenen les famílies per arribar a finals de mes.
Necessitem un equip de govern que governi pels treballadores i les treballadores, i no per les seves butxaques i les dels empresaris!!!