dijous, 18 de febrer del 2010

L'ACCIÓ DE CUPA AQUESTS DARRERS MESOS


Els regidors de CUPA, amb el suport de militants i simpatitzants de la històrica candidatura local, segueixen treballant pel poble i amb el poble. Amb la força que l'electorat li va donar a les darreres municipals. Sovint es destaquen situacions polèmiques o rellevants per diversos motius. Però el que de debó val és el dia a dia. Per això, tot seguit trobareu explicació de la feina i posicions de CUPA en diferents temes i esdeveniments dels darrers mesos. Aquestes accions i difondre la informació amb transparència des de la pròpia perspectiva forma part del compromís que CUPA va adoptar en la línia del programa que va presentar. Endavant:


a) CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

Valorem molt positivament la implicació de la militància de CUPA -juntament amb persones d'altres entitats- en tota la campanya per la realització de la consulta per la independència de Catalunya feta durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2009. Creiem que és una demostració clara de que quan hi ha objectius clars i assumits som capaços de treballar amb il·lusió per a aconseguir-los. Aquest és doncs l'exemple a seguir. Cal continuar en peu de lluita i mobilitzar-nos quan cal.

b) ACTUACIONS MUNICIPALS

En els darrers Plens municipals l'actuació dels regidors de CUPA ha estat clau per posar de manifest dues coses, què l'equip de govern està en minoria, cosa que sabia tothom menys ERC que no ho volia creure, i que si volen seguir governant han de canviar de manera de fer i pactar amb alguna formació política que els doni majoria suficient per tal de poder tirar endavant els projectes que tenen entre mans.

La nostra sortida del govern, ara fa un any, ja va ser un important toc d'atenció en aquest aspecte, però cal dir que quasi res ha canviat en aquest temps. Continuem sense tenir tota la informació sobre els temes a decidir, la que ens donen no arriba amb temps suficient (sovint quatre dies abans del ple) per poder-la valorar i sobretot esmenar o fer aportacions, no s'executen amb prou celeritat els acords de ple que sorgeixen com a iniciativa de l'oposició, no se'ns facilita la documentació demanada i necessària per fer la nostra feina opositora, etc.

Davant d'aquesta situació en els últims plens CUPA s'ha plantat i va negar-se a votar favorablement els projectes que l'equip de govern posava sobre la taula.

És per tot això que el projecte de les NAUS AYATS, que CUPA ja tenia engegat fa set anys, en el Ple del 29 de setembre de 2009, vam obligar a deixar-lo sobre la taula per poder negociar aspectes que no preveia, com per exemple la priorització de la construcció dels bucs d'assaig, llargament reivindicats des de fa molts anys pels grups de música de la nostra vila. Admeses les esmenes de grat o per força, els punts van ser aprovats en el ple de novembre.

En el ple de 21 de gener de 2010 i aquest mateix projecte vam fer deixar sobre la taula, sense aprovar, l'adjudicació de la segona fase de les obres, per una qüestió de formes. Efectivament l'acord del novembre era condicionat a una sèrie d'actuacions que dos mesos després no s'havien fet, per tant no vam voler votar-hi favorablement i l'equip de govern es va veure obligat a retirar-lo abans de perdre una altra votació.

Sembla que a força de topades van aprenent la lliçó i ara han posat mans a l'obra. A veure...

Un cas semblant és el de CAN DELFÍ, un edifici i solar que el poble va adquirir durant l'últim govern de CUPA (2002) i que durant 8 anys ERC ha deixat aturat i arruïnant-se. En el Ple de setembre de 2009 presenten l'acceptació de les subvencions del FEDER, quasi 1 milió d'euros, per la consolidació de l'edifici vell de Can Delfí. Lògicament CUPA vota a favor, però ja adverteix que no veiem clars alguns dels usos que es volen donar.

Malgrat aquesta advertència clara i pública, l'equip de govern NO ha fet cap pas, almenys amb CUPA, per arribar a alguna mena d'acord. És per això que quan quatre mesos més tard es porta a ple l'”aprovació inicial del projecte de Can Delfí plantes 1 i 2 i golfes”, votem en contra i impossibilitem que s'aprovi el projecte.

CUPA mai no ha fet una oposició negativista, d'anar sistemàticament a la contra, per principi o sense arguments, però a aquestes alçades de la legislatura no podem continuar avalant una política capriciosa, erràtica i personalista. Només contribuirem a la governabilitat de la vila si es donen les condicions que hem reclamat des del principi, tant quan érem al govern com quan en vam sortir precisament pels incompliments reiterats d'aquests mínims: informació, temps, negociació, incidència...

Per altra banda creiem que els projectes que hi ha sobre la taula són tan importants per Arbúcies que s'haurien de consensuar entre totes les forces polítiques que tenim representació a l'ajuntament. I més en la situació actual en què la crisi econòmica colpeja amb força la nostra societat i que per tant no es pot seguir governant com abans, i menys estant amb minoria.

Cal buscar acords, deixar de banda personalismes o interessos partidistes i treballar pel poble amb visió de futur. És en aquest sentit que des d'aquí fem una crida a totes les formacions: ERC, EPA, PSC i IA, per tal, que almenys en els temes fonamentals i de gruix, que a més no es tancaran aquesta legislatura, com les Naus Ayats, Can Delfí, Camprodon, ... ens posem d'acord i consensuem unes línies bàsiques d'actuació que ens permetin rendibilitzar adequadament la gran quantitat de recursos econòmics que hi ha compromesos (i promesos) per aquests projectes. (10 de febrer 2010)