dimarts, 15 de maig del 2012


Ple 14 maig 2012 Punt 2: liquidació del pressupost exercici 2011.
Posicionament de la Candidatura Unitària i Popular d'Arbúcies (CUPA)

En primer lloc excusar l'absència d'en Pau Castanyer perquè està de baixa.
Demanem que de tota manera consti en acta el posicionament de la Candidatura Unitària i Popular d'Arbúcies (CUPA) respecte en aquest punt. Hi ha quatre coses que volíem fer notar:
  1. L'informe de Secretaria-Intervenció és datat i signat el dia 24 de febrer i el corresponent Decret d'Alcaldia del dia 28 de febrer, i no ha estat donat al nostre grup fins el dia 4 de maig. A falta de cap altra explicació ho hem d'interpretar com una mostra més de la falta de transparència i de respecte per l'oposició del qual fa gala aquest govern.
  2. L'esmentat decret d'alcaldia del dia 28 de febrer (2012/75) diu en el seu punt “SEGON.- DONAR-NE compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que se celebri”. Doncs bé que sapiguem en el ple del dia 13 de març NO es va complir aquest manament. Una il·legalitat més que es poden apuntar.
  3. Que nosaltres sapiguem tampoc s'ha fet la PRECEPTIVA reunió de la Comissió de Comptes ¿És que ha canviat la legalitat o simplement ara que governen se la salten?
  4. Veient doncs la documentació lliurada el dia 4 de maig, tenint en compte la manca de temps i la nostra imperícia en aquests temes tan tècnics, vam arribar a la conclusió que la situació no semblava tan catastròfica com vol fer creure Entesa ja que:
a) El DEUTE VIU és del 70,9%, més de 4 punts per sota del límit legal del 75%
b) Si bé l'ajuntament deu 4.188.118 € també diu el document que té pendent de cobrament 4.461.212 €
c) L'estabilitat pressupostària és POSITIVA, hi ha un SUPERÀVIT de 481.086 € i “no cal adoptar mesures”
  1. La gran sorpresa però apareix quatre dies després, quan el dia 8 de maig amb la documentació dels pressupostos ens adjunten un document dient que l'hem de substituir per l'Informe de secretaria-intervenció que ens havien donat el dia 4 de maig, “per haver-ne detectat alguns errors de transcripció”.
Comparant els dos documents l'única diferència la trobem en els punts sisè i setè, on en lloc del superàvit esmentat apareix un DÈFICIT de 647.463 € ...???? i és clar, llavors sí que calen mesures d'estabilitat ...
La qüestió és múltiple:
a) No són quatre euros de diferència, sinó més d'1 milió
b) Que és que cap dels teòricament responsables s'ho havia mirat abans?
c) Perquè a més, aquest segon document, està datat TAMBÉ el dia 24 de febrer (fa 3 mesos).
d) Evidentment els responsables últims d'aquests cúmul de despropòsits són l'alcalde i la regidora d'Hisenda.

Amb tot el que hem exposat ja es pot deduir que amb errors administratius i sobretot polítics d'aquest gruix CUPA troba aquesta liquidació del pressupost del 2011 absolutament impresentable i no pot donar cap marge de confiança ni credibilitat a aquest govern.


Arbúcies, 14 de maig de 2012

diumenge, 6 de maig del 2012

Arbúcies canvia de lloc la comissaria de la policia local i la ubicarà al nucli

La brigada municipal adequarà un local al carrer Castell per fer més "proper i eficient" l'equipament


ARBÚCIES | DDG 
La policia local d'Arbúcies canviarà de seu aquest estiu, la nova comissaria estarà situada al bell mig del nucli urbà i no com ara, que es troba al costat del parc de bombers i queda amagada i lluny del casc urbà. Segons informa el consistori en un comunicat, el canvi d'emplaçament tindrà un cost zero per a l'Ajuntament perquè l'adequació del nou local anirà a càrrec de les brigades municipals.
La nova comissaria estarà situada al carrer Castell en el tram que va entre la placeta de Can Reus, el carrer Francesc Camprodon i el carrer Germana Assumpta, les principals vies d'Arbúcies. 
L'alcalde Pere Garriga (EPA) destaca que han decidit fer el canvi perquè "la comissaria actual al costat del parc de bombers queda amagada i massa lluny per a les consultes de la gent, i això ara canviarà perquè el nou emplaçament és cèntric, estratègic i molt visible, un lloc de pas i de fàcil accés per a tothom". A més, afegeix, és "un punt de sortida per arribar fàcilment a tot arreu i això farà la policia més ràpida i eficient en qualsevol dels seus serveis".

Comptar amb 12 agents
La policia local es va crear fa tres anys i compta amb sis agents, dos caporals i un sergent, un total de nou efectius que vetllen per una vila amb més de 6.500 persones i un territori molt extens atès que el terme municipal és de gairebé 90 quilòmetres quadrats. En aquest sentit, l'alcalde reconeix que l'objectiu del govern "és adaptar progressivament aquest cos a la realitat i a les necessitats d'Arbúcies i això implica que en un futur puguem arribar a comptar amb 12 efectius".

.. i després diuen que no hi ha diners .. 

segons per a què, oi?