divendres, 19 d’abril del 2013

PRIVATITZACIÓ DELS REGISTRES CIVILS• Sabia vostè que el Registre Civil és un registre públic i gratuït des de la seva creació l'any 1870?
• Sabia vostè que el ministre de Justícia, Alberto Ruíz Gallardón, vol privatitzar-lo i que siguin els Registradors de la Propietat els que portin el Registre Civil?
• Sabia vostè que, si passa això, haurà de pagar com a mínim entre 20 i 30 euros per les partides de naixement, de matrimoni, de defunció ...?
• Sabia vostè que les aplicacions informàtiques del Registre Civil van costar a tots els espanyols uns 130 milions d'euros, i que es posaran gratuïtament a disposició dels Registradors de la Propietat?
• Sabia vostè que els funcionaris que porten el Registre Civil continuaran als jutjats, de manera que la mesura no suposarà cap estalvi?
• Sabia vostè que el president del Govern, dos dels seus germans i la nora de Gallardón són Registradors de la Propietat?
• Sabia vostè que el lobby registral dels germans Rajoy ja havia reclamat a l'anterior Govern el lliurament de la gestió del Registre Civil de manera que aquest servei públic passés a ser un altre negoci privat d'explotació comercial dels registradors de la propietat?
• Sabia vostè que el nombre de Registradors de la Propietat de tot Espanya no arriba a 800?
• Sabia vostè que els Registradors de la Propietat presten un servei públic en règim de monopoli i perceben les seves retribucions directament dels usuaris privats o públics?
• Sabia vostè que el benefici industrial dels registradors en cadascun dels seus registres és del 60% i que amb l'assumpció del Registre Civil, els guanys estimades a repartir entre 800 registradors de la propietat s'acostaria als 180 milions d'euros més a l' any?
• Sabia vostè que aquests 180 milions els pagaríem els ciutadans en forma d'aranzel registral?
• Sabia vostè que a tot Europa els registradors són assalariats de l'Estat?
• Sabia vostè que la legislació hipotecària que va aprovar el mateix Mariano Rajoy era ministre d'Administracions Públiques del Govern Aznar, va legitimar la possibilitat que un diputat o un Ministre pugui seguir sent titular del Registre de la Propietat tenint a un company que li "porta" el Registre mentre ell està en la política?
• Sabia vostè que, segons denuncia l'Associació d'Usuaris de Registres, Rajoy manté la plaça com registrador a Santa Pola (Alacant), que li ha procurat uns 20 milions d'euros (més de tres mil tres-cents milions de pessetes)?
Doncs si no ho sabia, ara ja ho sap. I ja que ho sap Expliqui-ho a la seva família, als seus amics, als seus companys de treball, als seus veïns ... i diguem d'una vegada, ¡¡PROU!