divendres, 2 de juliol del 2010

MOCIÓ DE CUPA SOBRE LA COMMEMORACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA-2010

Durant els darrers anys, l’Ajuntament de la Vila ha anat abandonant, de manera incomprensible, les seves obligacions i competències pel que fa a la Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. El cas extrem el vàrem viure l’any passat quan va venir d’un badall que la nostra Vila no es queda, indignamente, sense cap acte públic en el Dia de la Dignitat Nacional.

CUPA va presentar, en aquell moment, una Moció denunciant el fet i interpel•lant a l’equip de govern i a tot el consistori a recuperar el protagonisme que li correspon en la commemoració d’una data tan significativa com la DIADA NACIONAL. Com sempre, la denúncia de CUPA va acompanyada de propostes concretes i específiques i en conseqüencia presentem la present Moció amb un seguit de activitats ben concretes que pretenen conjuminar la celebració amb la reivindicació com correspon a la data i a les circumstàncies històriques que viu el país en aquest precís moment.

Així doncs proposem al Ple que aprovi:

-Assumir l'organització dels actes commemoratius de la DIADA NACIONAL del 2010.

-Fer difusió àmplia de la programació.

-Evidenciar al carrer la transcèncendia de la DIADA, amb la col•locació de banderes, cartells commmemoratius i altres iniciatives adients.

-Estimular per tots el mitjans la participación activa de tots els arbuciencs i arbucienques en els actes programats i en el debat de fons que es planteja.

-Convidar i motivar els actors polítics i socials de la Vila participar en el del debat sobre FET NACIONAL I CRISI i en la redacció del Manifest Unitari.

Arbúcies, 24 de juny del 2010, Diada Nacional dels Països Catalans
Grup Municipal de CUPA