dijous, 12 d’abril de 2012

Endeutament

Com s'ha arribat al nivell d'endeutament actual, amb la llei de contractes del sector públic a la mà?


Com s'han iniciat i adjudicat expedients sobrepassant els diners disponibles en els respectives aplicacions pressupostàries?


Admetem que la feina de la secretària-interventora és imprescindible i alhora difícil, però, en qualsevol cas, on ha estat?


On són els seus informes i les seves denúncies?


El Tribunal de Comptes, no ho sap, no contesta?


Extracte de la carta al diari ARA del dia 7 d'abril enviada per Jordi Vidal Bernades de Palafrugell, però a que també serveix per Arbúcies?