divendres, 27 de febrer del 2009

CUPA SURT DE L'EQUIP DEL GOVERN MUNICIPAL D'ARBÚCIES

ERC I PSC INCOMPLEIXEN EL PACTE: CUPA DEIXA EL GOVERN
El maig del 2007 la Candidatura Unitària i Popular d'Arbúcies CUPA es va plantejar, com a objectius per pactar amb altres formacions polítiques i formar part del govern municipal, els següents punts bàsics:

Que hi hagués un veritable treball en equip
– Corregir dèficits de la legislatura anterior
– Que s'apliqués al màxim el nostre programa
– Garantir la governabilitat de la vila

Després de quasi dos anys CUPA fa una valoració molt negativa del pacte de govern que vam signar el juny del 2007, ja que considerem que no s'han acomplert pràcticament i suficient cap d'aquests objectius.
En conseqüència el dia 10 de febrer CUPA va presentar als socis de govern el document intern que transcrivim.
Val a dir que en la data límit del dia 20 ERC i PSC van lliurar-nos un document amb unes contraofertes a negociar. Aquesta resposta no ens sembla prou satisfactòria ni suficientment fiable com per continuar en l’equip de govern i en conseqüència:

CUPA SURT DE L'EQUIP DE GOVERN

. per coherència ideològica
. per respecte als nostres electors
. per fidelitat a la nostra història i al nostre projecte
. per independència política
. per que no som deutors de res ni de ningú
. per mandat clar del nostre òrgan màxim de decisió que és l'Assemblea de CUPA

CUPA ha pres aquesta decisió d'una manera molt meditada. Si bé no creiem que fos un error signar el pacte fa dos anys amb les condicions i expectatives que hi havia en aquell moment, sí que podria ser-ho el continuar ara en el govern en les condicions que s'han exposat aquí.

CUPA sempre ha dit i demostrat que no vol estar al govern municipal per manar o accedir a càrrecs polítics o laborals.

CUPA es vol mantenir fidel als seus principis i compromisos programàtics i servir el poble que és l'únic dipositari de la sobirania.

VISCA CUPA! VISCA ARBÚCIES!

PER VEURE EL DOCUMENT COMPLERT, CLIQUEU a comentaris:

18 comentaris:

CUPA Arbúcies ha dit...

ERC I PSC INCOMPLEIXEN EL PACTE
CUPA DEIXA EL GOVERN
El maig del 2007 la Candidatura Unitària i Popular d'Arbúcies CUPA es va plantejar, com a objectius per pactar amb altres formacions polítiques i formar part del govern municipal, els següents punts bàsics:

– Que hi hagués un veritable treball en equip
– Corregir dèficits de la legislatura anterior
– Que s'apliqués al màxim el nostre programa
– Garantir la governabilitat de la vila

Després de quasi dos anys CUPA fa una valoració molt negativa del pacte de govern que vam signar el juny del 2007, ja que considerem que no s'han acomplert pràcticament i suficient cap d'aquests objectius.

A). Treballar en equip
• No hi ha hagut un veritable treball d'equip perquè la concepció d'ajuntament que tenen les altres formacions polítiques és molt diferent a la que tenim nosaltres. Per CUPA no té gaire sentit limitar-se només a gestionar uns serveis amb més o menys encert, buscar finançaments, delegar en els tècnics les feines, i a vegades, fins i tot les responsabilitats, etc. En aquest sentit per exemple trobem a faltar una major implicació en la vida del poble i donar més suport al dinamisme de la societat civil.
• Han estat rebutjades o ignorades la majoria de les nostres propostes o punts de vista tant pel que fa al funcionament intern com pel que fa a projectes, obres, i altres actuacions.
• No s'han acceptat els nostres plantejaments de millora de coordinació i debat intern entre els regidors
• Tres dels cinc regidors de les altres formacions que van signar el pacte, han dimitit i ja no hi són, la qual cosa resta una certa validesa a aquell acord.
• Aquests canvis de persones han comportat també canvis de regidories amb els consegüents temps d'impàs i una certa paràlisi o com a mínim endarreriments de projectes, gestions, discussions...
• No s'ha elaborat el Pla de Govern per la legislatura, cosa que era un dels punts clarament definits en el pacte de govern. Una de les raons fou la no acceptació d'alguns dels punts que CUPA va presentar com a irrenunciables, com per exemple:

• Que es mantingués el servei de vigilants municipals i no es desplegués la policia, pels costos extres que suposava per als arbuciencs i arbucienques que hem de pagar dues vegades el servei de seguretat que ens haurien de proporcionar els Mossos d'Esquadra.
• Que es reformés el Projecte del Centre Cultural de Can Delfí per tal de fer-lo més assequible, tot simplificant-lo i programant-lo en diverses fases.
• En general doncs hi ha hagut poca implicació i poca predisposició a coordinar-se, a reunir-se, en definitiva a treballar, i tot plegat, consentit per qui hauria de coordinar i impulsar un projecte d'aquest tipus.

B). Corregir els dèficits de la legislatura anterior
• Encara no està definitivament solucionat el tema de la plaça de Mompou, el càmping de la Sureda. La lentitud de les altres administracions no ens sembla una excusa vàlida per què alguns temes que ha interessat s'han resolt més ràpidament. D'això deduïm que no hi ha una veritable voluntat política d'arreglar-ho.
• En la gestió econòmica hi continua havent-hi falta de planificació i sobretot de control sobre les despeses.
• No hi ha una veritable voluntat d'apropar la gestió de l'ajuntament als ciutadans.
• Alguns Consells Municipals no han funcionat amb regularitat o simplement no s'han convocat.

C). Aplicar el nostre programa
Només hem aconseguit aplicar part del nostre programa en les regidories que portem personalment, pel que fa a la resta de punts:

• Sempre hem hagut d'anar a remolc dels altres socis de govern.
• No ha millorat el tarannà de servei, obertura i proximitat als arbuciencs.
•No s'ha donat resposta a la demanda reiterada de que es cobrís d'immediat la plaça d'arquitecte municipal, que està vacant des de fa sis anys, actuació que permetria tenir un millor control de les importants obres que es volen fer ( Naus de Ca l'Ayats, Can Delfí, carrer Camprodon, etc...) i evitaria que s'encarís el seu cost final.
•No s'ha replantejat encara el tema de la gestió tributària, tot i que properament venç el contracte amb el Consell Comarcal i que ara disposem d'un programari nou que tècnicament permetria recuperar aquesta gestió amb el consegüent estalvi.
•Hem hagut de renunciat a reformular el projecte del Centre Cultural de Can Delfí, per tal que hi hagi alguna possibilitat de que es faci en aquesta legislatura.
•Tenim ja policies municipals amb l'encariment substancial de les despeses que això comporta en aquest apartat.
•S'han pres decisions unilaterals sobre alguns projectes sense tenir clares dades tan bàsiques com el finançament de l'obra: subvencions adjudicades, aportacions dels veïns, etc.
•Amb aquesta dinàmica veiem difícil que es puguin portar a terme en la present legislatura les obres bàsiques que plantejàvem en el nostre programa: Centre Cultural de Can Delfí, Ampliació de l'IES Montsoriu i el C.P. Dr. Carulla, adequació de Can Petit Rutllat, Naus de Ca l'Ayats, etc.

D). Garantir la governabilitat
•Durant tot aquest temps CUPA ha garantit la governabilitat del poble, però els costos polítics que ens ha comportat ja no són assumibles per nosaltres.
•La Comissió Política de Seguiment i Control que es contempla en el document de pacte, no és operativa i no funciona correctament i pensem que és així de manera premeditada. Quasi sempre que s'ha reunit ha estat a instàncies de CUPA, la resta de formacions ha complert l'expedient però no li dona la importància que considerem que té.
•En alguns plens, per no trencar la governabilitat, hem votat favorablement alguns punts dels que no havíem estat suficientment informats o en els que no havíem pogut introduir les nostres modificacions per falta de temps o d'acord.
•No hem pogut discutir seriosament ni els pressupostos ni cap dels temes importats de la legislatura i les últimes actuacions referides al procés participatiu del carrer Camprodon són un bon exemple de tot el que hem dit.

Ens sentim decebuts per tot el que s'ha exposat fins ara i en conseqüència el dia 10 de febrer CUPA va presentar als socis de govern el document intern que transcrivim a continuació:

-----------------------------------
“L’assemblea de CUPA considera inadmissible que, després de gairebé dos anys de legislatura, no s’hagi redactat i signat el pla de govern, previst explícitament en el pacte de govern del 16 de juny de 2007, per manca de voluntat d’ERC i PSC , malgrat les reiterades propostes de CUPA. Per tant exigim un canvi radical d’actitud i de funcionament per part dels grups municipals d’ERC i del PSC, assumint cadascun la responsabilitat que els correspon, en funció del seu pes i la seva responsabilitat dins del tripartit.

Aquest requeriment passa per l’acompliment inajornable de l’esperit i la lletra del pacte de govern i es resumeix en l’assumpció i aplicació per part dels integrants del tripartit dels següents punts:
• * Aprovar el pla de govern del 2009 – 2011 traient les coses amb les que CUPA no estiguem d'acord i incloent-hi les propostes del nostre programa.
• * Elaborar i presentar una auditoria interna per saber l'estat actual de les finances de l'ajuntament.
• * Acceptar plenament la nostra proposta de funcionament intern i de coordinació feta el 7 d'abril de 2008.
• * Debatre amb prou antelació i profunditat tots els temes sobre els que s'hagi de decidir i valorar molt seriosament les nostres propostes.
• * Crear immediatament la comissió que estudiï la gestió de la recaptació.
• * Presentar per escrit el finançament i la temporalització prevista del pla d'obres del 2009 – 2011.
• * Convocar la plaça per cobrir la vacant d'arquitecte municipal.
• * Comprometre's per escrit a desencallar i accelerar els expedients urbanístics de Mompou, la Sureda, per tal que estiguin resolts abans de març de 2009.
• * Presentar un pla d'actuacions, amb dates i terminis, que prevegi arreglar i deixar en condicions dignes els espais del poliesportiu de can delfí, el parc de la dona d'aigua, la plaça de la solidaritat, la plaça pepet pol, les plaques de senyalització de l'avinguda dels països catalans, la circulació al carrer gna. Assumpta.
• * Refer el document del pacte de manera que inclogui aquests apartats i signar-lo els set regidors actuals com a reconeixement dels compromisos adquirits.
CUPA marca el 20 de febrer de 2009 com a data límit i inajornable per a l’execució de tots i cadascun d’aquests punts.
En cas que no s'accepti algun d'aquests punts o no es compleixi aquest termini entendrem que ERC i PSC trenquen definitivament el pacte de govern signat el 16 de juny de 2007”
-----------------------------------

Val a dir que en la data límit del dia 20 ERC i PSC van lliurar-nos un document amb unes contraofertes a negociar. Aquesta resposta no ens sembla prou satisfactòria ni suficientment fiable com per continuar en l’equip de govern i en conseqüència:

CUPA SURT L'EQUIP DE GOVERN

. per coherència ideològica
. per respecte als nostres electors
. per fidelitat a la nostra història i al nostre projecte
. per independència política
. per que no som deutors de res ni de ningú
. per mandat clar del nostre òrgan màxim de decisió que és l'Assemblea de CUPA

CUPA ha pres aquesta decisió d'una manera molt meditada. Si bé no creiem que fos un error signar el pacte fa dos anys amb les condicions i expectatives que hi havia en aquell moment, sí que podria ser-ho el continuar ara en el govern en les condicions que s'han exposat aquí.

CUPA sempre ha dit i demostrat que no vol estar al govern municipal per manar o accedir a càrrecs polítics o laborals.

CUPA es vol mantenir fidel als seus principis i compromisos programàtics i servir el poble que és l'únic dipositari de la sobirania.

VISCA CUPA!
VISCA ARBÚCIES!

Anònim ha dit...

Comentari d'un cuperu responent a un comentari del bloc del Sr. Merino a http://independentsperarbucies.blogspot.com/
en base a l'article: O Cupa o Arbúcies
--------------------

CUPA ja va triar el poble d'Arbúcies fa molts anys i, encara que costi d'entendre a alguns, ha estat fidel a uns principis transparents, no amagats. Des del govern, des de l'oposició, des de la coalició, i ara deixant el govern. També ho hem fet per Arbúcies. Perquè no podíem ser cómplices de tants despropòsits. Vostè Sr. Merino va dir que que durant 4 anys els va patir i va aguantar i callar. Nosaltres ho vam fer amb desconeixement del que era governar amb el Sr Zamorano i fer-hi pactes. Ara ho hem après. En canvi Vostè sí ho sap. Si l'obertura de mires és poder tornar-hi entrar potser no entrarà en cap contradicció si el que vol és la cadira que CUPA deixa lliure. La cadira pel poder, pel prestigi, ...no ens digui però que per Arbúcies. Allò de tot per Arbúcies ens recorda un lema que hi havia abans a les casernes (i més sabent la seva afecció per les accions policials). Respectem la seva manera de pensar, però l'hem de revelar.
Tampoc han estat 20 mesos perduts. CUPA ha treballat. Potser no en la línea que vosté voldría. Però ha treballat. En les seves regidories i en les comissions de govern. El final no ha sigut el desitjat. Però volem continuar servint el POBLE D'ARBÚCIES(la gent, els sectors econòmics, els treballadors, les iniciatives, la cooperació, els interessos populars,...). La democràcia no és només anar a votar cada 4 anys i que ens deixin fer. Escoltar el poble a mitja legislatura, veure de manera realista com funcionen les coses,... adoptar decisions meditades, difícils, consultadas, decidides col·lectivament,... és una tasca complicada.
Des de les regidories de l'oposició podem seguir donant suport a projectes que estiguin en la línia del nostre programa i intervenir en decisions amb les nostres aportacions.
Visca Arbúcies

Anònim ha dit...

amic cuperu, jo podrè ser molts coses,des de un "sentor de la dreta" a un "enganxat al mandatu", o coses similars o pitjors, però de la mateixa manera que no he dubtat mai de l'honestadat de CUPA - que estiguin equivocats i desfasats en moltes coses no vol dir que no siguin honrats, que per mi ho són i molt - aspiro, encara que potser inocentment, que es pensi el mateix de mi. Miri, dels "càrrecs" quevoste diu que "ambiciono" n'he tret perdre dos feines excel.lentsi un accident que una mica més i no em deixa tornar a caminar...per podr conciliar una reunió política a Santa Coloma de Farners - sense dinar - amb la feina que he seguit fent durant els anys de "mandatu". Sí, per què sempre he "conciliat" la feina amb la política, no soc empresari, com alguns cuperus, i la política no m'ha pogut "retirar" mai. Així que li admeto totes les cítiques sobre els meus errors polítics - que segur que són molts - però li recalco que a mi, com a vosté, només em mou el be comú, vist a la meva manera, és clar. Ara, si em pregunta que fer ara, la nostra opinió es que els que ho han enmerdat - entr ells vostés, en part...recorda el tema de les antenes, per exemple? - que ho arreglin. si no, potser s'ho tindran que fer en minoria. I per últim, jo, com vosté, crec amb l'avaluació contínua dels polítics i puc dir amb orgull que soc del polítics que més consell participatius ha fet en el temps que ha governat: 14 consells de Joanet, 10 de pagesia i 9 de trànsit. Crec que aquest govern no pot dir,ni de bon tros, el mateix.
Rebi una salutació pel seu valor i per la seva diginitat en la difícil decisió que han pres. Els honora i puc dir, sense vergonya, que els han tingut més ben posats que jo quan estava a AIPA. Salutacions i Visca Arbúcies!

David Merino i Parcet

Anònim ha dit...

En el bloc d'un membre de l'Entesa (la de Jordi@ amb l'adreça http://arbuciesfutur.blogspot.com/)hi ha aquest comentari i una resposta que afegim:


Anònim ha dit...
Arbúcies encara no és capaç de tancar pàgina a més de trenta anys de mals governs! Cap de les alternatives que hi ha és vàlida! Per anar bé, i malauradament això no serà possible, s'hauria de fer foc nou!

dissabte, febrer 28, 2009


alterglocal ha dit...
No senyor, ha arbúcies no hi ha hagut mals governs fins fa 6 anys. És veritat que hi havia un govern que no agradava a una part de la població. Com a molt es podria dir que la darrera legislatura de CUPA amb majoria no fos prou bona i per això la va perdre (i per necessitat de renovació, perquè amb un lideratge renovat, ves a saber què hauria passat), però guanyar eleccions per majoria absoluta vàries vegades demostra que la majoria del poble avalava l'acció de govern. O com a mínim teníen por d'una cosa pitjor. ARA JA LA TENIM TOTS AQUESTA COSA PITJOR.
Sr. Anònim, NO INSULTI A LES MAJORIES que van votar CUPA en les eleccions que va guanyar. Que a vostè i a d'altres no els agradés CUPA no vol dir que es governés malament. CUPA ha reconegut errors, CUPA va patir "vosts de càstig" i fins i tot va guanyar. Jo mateix he fet crítiques. Són fets, no opinions. CUPA mai va tenir unes facilitats econòmiques com la passada legislatura i que no s'han sabut aprofitar prou bé.
La visió de CUPA no sols no és de passat sinó que és la dúna crisi que s'hauria pogut evitar i la dels plantejaments que poden ajudar el poble a tirar endavant. Un poble en el món.

Anònim ha dit...

però que no veuen alterglocal i francmirador que al PSC no li interessa una moció de censura? On són els seus arguments de que no es podia "canviar una cosa per la mateixa", per no recolzar un canvi? és el mateix un altre govern estable que en l'atzucat on estan ara possats, a on tindran que governar 5 persones 21 regidories - 4 per cap i en falta una - i amb tots els regidors, TOTS treballant fora d'Arbúcies?
Això no s'aguanta per enlloc.
Però el que fa més por és la inadimisible inconsciència d'aquells que diuen que no passa res. Ja ho veurem, per exemple, si tindrem pressupost aquest any! La que ens espera fa basarda.
i un últim apunt sobre el mal govern. El govern de CUPA de la seva última legislatura va ser nefast; per això va perdre. Potser un govern d'AIPA - que penso era el que tocava - hagues redreçat moltes coses. Però el poble va voler a ERC i aquest si que han marcat, en negatiu, la gestió municipal en diversos punts aquest sis anys. I el pitjor, per fer tres anys i mig una cosa i dos la contrària,acabant venent Arbúcies per un plat -això, sí molt sucós - a la Diputació. I així anem.

David Merino i Parcet

Anònim ha dit...

La situació era difícil i sabíem que costaria d'entendre, però crec que s'ha fet el què calia: per coherència i per la gent que seguim creient en CUPA!

Anònim ha dit...

Aquests dies a través dels blocs i dels diaris hi ha declaracions que fan pensar i dir:

1r. La sortida de CUPA del govern no ha sigut per per divisions internes (vençuda, diu el Sr. Merino?). Durant aquesta legislatura no hi ha divisió. No confongui la democràcia interna del debat amb divisió. La darrera divisió va ser la que va acabar amb la sortida de Pere Garriga de CUPA perquè en contes d'ell com a cap de llista es preferia al Sr. Salmeron. És a dir no se sotmetia al paraigües d"iniciativa" amb el seu lideratge. I a més ara "ha de marcar distància" de CUPA perquè és conscient que l'ha votat molta gent que no era partidària de CUPA.

2n. D'acord que hi ha d'haver responsabilitat i maduresa. La sortida de CUPA ha estat meditada i s'ha intentat el que vosté diu, seguir UN PROGRAMA. Moltes vegades els conflictes dintre el govern eren, fins i tot, que amb punts programàtics coincidents, no hi havia accions coincidents i coordinades.


3r. El Sr. Pere Garriga ha fet unes declaracions als diaris que NO SóN CERTES. Diu que CUPA descarta la moció de censura. FA 2 ANYS VA SER ENTESA QUI VA DIR QUE CUPA NO ERA LA PRIMERA OPCIÓ, í es clar, no va aconseguir l'alcaldia. Ara que no digui que CUPA diu que no vol fer la moció perquè no prosperarà peruè CUPA diu el que no ha dit. No s'hi val a passar les culpes als altres Sr. GArriga. CUPA NO TÉ RES DECIDIT en aquest aspecte, llegeixi bé el butlletí. Si vostè fa interpretacions o creu que és això, digui-ho així, però no com una certesa del que CUPA no ha dit.
CUPA només vol ser fidel al poble, en base el programa i els principis, l'hagi elegit o no. Fa 20 mesos pensàvem que seria possible reconduir les coses.No ha estat així, no s'han acomplert les nostres espectatives. Sortim del govern. No estem "agafats" a cap cadira.

4. Insistim, els plantejaments de CUPA no sols tenen futur sinó que són necessaris. I ho diem ara, lluny de les eleccions.

5. També volem fer notar que CUPA ha fet un trencament respectuós i civilitzat. Hem intentat associar-nos amb adversaris polítics i no hem aconseguit acabar la legislatura. Acceptem la nostra responsabilitat, per això hem fet un butlletí de "resposta" (responsable és donar resposta, no desentendre's)

5. No estem fent demagògia. CUPA exposa arguments, fonamentats i comprovables. Una visió minoritària en aquests moments? Potser sí. Però amb futur, d'una manera o altra, però treballant pel poble.

Anònim ha dit...

La sortida del govern municipal per part de CUPA s'enten perfectament. Ara bé el que només uns pocs privilegiats vareu poder entendre, era el perque d'entrar a governar amb el Roger, que te un nepotisme conegudissim.

I governar amb aquell que tens denunciat al jutjat, no et converteix en còmplice?

Anònim ha dit...

Veig que teniu activat el servei de censura.

Sincerament es reprovable per qualsevol força de progrés que s'arribi a plantejar la censura de comentaris.

Si algú diu barbaritats, repliqueu-lo o feu silenci, segons calgui.

Que us honorarà més que la censura que aquí no som a Cuba.

Anònim ha dit...

Mai ens haviem plantejat que la moderació de comentaris en un bloc que cadascú el configura com vol fos censura. Però vaja, no hi ha cap problema.
Només dir que en el temps que hem obert el bloc, només no hem admés 2comentaris, insultants i altament ofensius. Tampoc es pot permetre que t'insultin a casa teva i el bloc, tot i ser públic, no deixa de ser responsabilitat del titular.

I aquí no és Cuba, que sense boicot haura estat una altra cosa, però es diuen moltes mentides i s'amaguen moltes veritats.

Anònim ha dit...

Tornant a Cuba i sense ànim de saber si la censura va ser primer que el fatídic bloqueig que pateixen els ciutadans Cubans. Crec que es de rebut dir que una cosa no justifica l'àltre. El dret d'expresió cal que sigui un valor universal.

Recordaré tota la meva vida com vaig veure dos homes (Un era en Nic i l'altre crec recordar era el seu germà) Penjaven una pancarta el 1976 o 1977 reclamant la llibertat d'expresió.

Durant molt de temps aquella màscara amb la barra vermella als llabis va quedar penjada en un pilar de formigó que just devant dels pisos de'n Crous, on ara hi ha la Guingueta.

Jo tenia 7 anys i li vaig preguntar al meu pare que significava allò. I aquell valor que aquí casa nostra ho va lluitar tanta gent amb sang i llàgrimes, exportem-lo a quans més pobles millors.

Plataforma ha dit...

PREGUNTA A CUPA I A LA RESTA...

Extret del IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2 – 5 Nov. 2004

Algunas experiencias de democracia participativa en Arbúcies (Cataluña) 1979-2004 Jaume Soler Pastells
Regidor de la Candidatura Unitària i Popular d'Arbúcies –CUPA– Arbúcies, 20 agosto 2004

Alguns paràgrafs resumits del que va dir el senyor SOLER:

"...No obstante hay ejemplos, entre el cinismo y la sinceridad, que son Paradigmáticos de esta línea abiertamente contraria a la participación. Uno de los más claros nos llega de boca del ministro de Administración Local del gobierno socialista cuando en 1993 afirmaba en Bando, revista oficial del Ministerio: ". ..la generalización de las consultas populares tendría efectos perversos para el normal desarrollo democrático de la vida municipal, pues se corre el riesgo de convertir el mecanismo de las consultas populares en auténticos plebiscitos sobre el equipo municipal de gobierno. Desvirtuando así la configuración intrínseca de la participación". Para darnos cuenta de la importancia y alcance político de esta afirmación de un alto cargo de un partido progresista es necesario recordar que la autorización o denegación final para la celebración de un referéndum está en manos del gobierno del Estado.
El fomento de la Participación ciudadana requiere de una firme convicción por parte de los representantes municipales de "dejarse participar", y de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general de querer hacerlo. Las normativas pueden constituir un método pero la participación es siempre un proceso.
Esta visión es por desgracia minoritaria tanto en el Estado español como en Cataluña y muy a menudo la democracia por delegación actualmente vigente termina siendo representativa solo de los corporativismos políticos. En este marco tan poco motivador, las voluntades y las políticas de participación existentes en los primeros años de democracia municipal se han reconvertido, en el mejor de los casos, en prácticas de comunicación y muchas veces de imagen..."
"...6. Los mecanismos concretos de Participación en Arbúcies CUPA considera que la Participación tiene que contemplar necesariamente tres niveles plenamente complementarios:
– la información
– el debate
– la toma de decisiones
Sin información completa y exhaustiva de todos y cada uno de los temas que afectan la vida municipal, el ciudadano/ciudadana no tienen las condiciones para poder participar realmente.
Sin espacios de debate, en los cuales el ciudadano/ciudadana pueda expresar sus opiniones y propuestas alternativas, partiendo de la información, tampoco es posible la Participación. Y finalmente, si el ciudadano/ciudadana no dispone de mecanismos de decisión, por lo menos sobre los temas claves de la
vida municipal, la pretendida participación se convierte en estéril, frustrante y por ende desmovilizadora.."
"... Consultas populares. Cualquier tema municipal de especial relevancia puede ser sometido a consulta popular partiendo de la iniciativa del propio Ayuntamiento o a petición del 10% de los arbucienses. El resultado de esta consulta es siempre vinculante para el Ayuntamiento.
En 1986 se celebró en Arbúcies la primera consulta popular de todo el Estado español en base a la recién aprobada Ley de Régimen Local. La iniciativa fue del Ayuntamiento y el referéndum se refería aun tema urbanístico. Participó el 36% del censo electoral..."
"...7. Nota final. En estos momentos CUPA tiene ante sí un reto, el cual, partiendo de su planteamiento superador del marco jurídico actual y de la situación política transitoria del actual Ayuntamiento, no nos hemos
decidido todavía a poner encima de la mesa: la creación del Consell General d'Arbúcies, que sería la asamblea de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que asumiría las competencias más importantes en la gestión -presupuestos, ordenación urbanística, adjudicación de grandes obras, operaciones financieras, revocación de cargos, todos ellos actualmente en manos del Pleno Municipal–.
Si las circunstancias lo permiten y los "dioses protectores" de la política participativa nos son favorables, con esta nueva propuesta, elaborada técnicamente por el compañero Felipe Ureta, CUPA podría culminar en el ámbito de democracia participativa municipal el proceso iniciado hace 24 años: conseguir un gobierno del pueblo y por el pueblo..."

Això quedarà amb paraules només o es vol dur a la pràctica? L'A de ViV del C. F.Camprodon va entregar unes 450 firmes en contra de la reforma, abans ja n'havia aportat unes 90 en contra de l'enquesta i el procès. S'ha entregat una moció a l'Ajuntament perquè es voti al pròxim ple.
La pregunta llegint aquest escrit és clara, l'Associació la guanyarà, només li voliem recordar a CUPA el que va dir un dels seus fundadros i el que diu el ROM d'Arbúcies...

Anònim ha dit...

1. A l'anòmim de la llibertat d'expressió. Em sembla que ha quedat demostrat que la voluntat de CUPA amb el bloc no era limitar la llibertat d'expressió. Al contrari A més hi ha gent que dóna la cara i se sap el seu poscionament. Un anònim no. Almenys utilitza un àlies que sapiguem quin discurs segueixes i poder seguir el fil.

Insisteixo, però que en la llibertat d'expressió actual es diuen moltes mentides i s'amaguen moltes veritats. Més val que els de les bases (treballadors assalariats, autònoms, petits empresaris, ... aturats,jubilats,...) no ens barallem per coses petites que mentre els que dominen els grans mitjans ens colen els gols que volen.

2. Comentari a la Plataforma. CUPA amb majoria a l'ajuntament no va ser una perfecció de participació, però la intenció i el model ho pretenien. En 24 anys es poden fer molts encerts i alguns errors. Diferenciem errors de discrepàcies. Acceptem que CUPA va tenir moltes més discrepàncies, moltes més que errors, que n'hi va haver. Però si elpoblerenovava laconfiança majoritàriament podiem ser més coherents. Es van fer passos cap a una veritable participació. Es feien consells municipals. la participació no estava "professionalitzada". Es modificaven postures si els alguments eren en benefici públic i majoritaris entre els afectats.
Quan no es té majoria cal negociar. I podéim fer-ho des del govern o des de l'oposició. Ho hem intentat en el tripartit. però a ara hem passat a l'oposició.
No es tracta només d'un sí o un no a un projecte, sinó també d'un com es farà. Em sembla que CUPA ha actuat amb coherència -ho ha procurat- negociant segons el programa. El nostre programa parla del carrer camprodon, per tant hi estem compromesos. Com? N'estem parlant, no?
Però que consti que la sortida de CUPA del govern no ha sigut només pel tema del Camprodon. Ja ho deixem clar en el butlletí.

Anònim ha dit...

Felicitats per la decisió presa i la sortida del govern. No sóc proper a vosaltes.

Heu actuat amb cohèrencia. I encara que pensu que tard.

En aquests moment dins d'aquest procès sou als que teniu les mans més netes.

NO VULL NI EN ZAMORANO ALCALDE NI EN GINÈS ASSESSOR

Anònim ha dit...

1720

Anònim ha dit...

Senyors de CUPA, no està bé que jugueu a la puta i la ramoneta, si s'ha sortit del pacte sigueu cuarents.
S'ha de fer una moció de sensura !! no és llogic un goverm de 5 regidors de 13.
És a les vostres mans fer un canvi de rum en tot aquest afer, estem siguent la rialla de molt pobles. Posem punt i final a tot això.
fem un canvi de rum JA !!
Fem moció fem un canvi de regidors i començem a treballar pel poble. Però des de aquí, no des de Girona. Volem gent que sigui accesible i no gent que et miri per sobre l'ombro.Ja n'hi ha prou !!

Sr. Jordi Auladell i Sr. Edmon, Feu el favor de ser una mica quarents, la gent d'Arbúcies està demanant quarència !! 5 de 13 !!!

Edmon ha dit...

Benvolgut anònim últim.
Nosaltres ja ho som de coherents. O vols més coherència que deixar el govern quan no hi estàs d'acord? Pots dir-me gaires llocs o partits que ho hagin fet?
Demana més coherència a qui li pertoqui: EPA, ERC, PSC o qui vulguis però no a nosaltres.
I per si no ho tens clar .. no ens pertoca a CUPA presentar mocions de censura ... són altres els que en tot cas tenen aquesta responsabilitat.
I sisplau si no et fa res en cas que vulguis respondre'm posa el teu nom i no t'amaguis, que no h ha res de vergonyòs en expresar les opinions propies, si ón respectuoses com és el teu cas.
Gràcies

Anònim ha dit...

quan realment observarem si són forta govern la Cupa serà quan hi hagin votacions importants.

Recaptacions, pressupostos, biblioteca.

Tan sols aqui sabrem la seva postura. Si voten a favor. no tindrà cap sentit l'abando del vaixell.