divendres, 28 de novembre del 2008

HI ETS CONVIDAT, HI ETS CONVIDADA


5 comentaris:

Anònim ha dit...

Adhesió al Manifest d'alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores pel Dret a Decidir
http://www.decidim.cat/index.php?option=com_adhesions#R
Els alcaldes, alcaldesses, regidores i regidors sotasignants tenim la convicció que la nació catalana es troba en una cruïlla històrica indefugible. Després de gairebé trenta anys del restabliment de les llibertats democràtiques, les limitacions del marc polític i jurídic vigent pel que fa a la concreció de noves formes d’autogovern i de relació amb l’Estat han quedat prou palesades davant el conjunt de l’opinió pública. Són cada vegada més els sectors socials i econòmics que, partint de sensibilitats ideològiques diverses i de problemàtiques immediates ben diferenciades, reclamen la necessitat d’avançar democràticament cap al lliure exercici del dret a decidir.
Ja no es tracta únicament de la resolució d’un plet nacional de fondes arrels històriques. El que està en joc amb vista als propers anys és la mateixa possibilitat de bastir amb prou garanties d’èxit un model català de benestar - nacionalment integrador, socialment cohesionat i econòmicament pròsper -, en un marc internacional cada vegada més interconnectat i sotmès a les transformacions constants pròpies de la moderna societat del coneixement.
El dret a decidir, doncs, està estretament vinculat a les expectatives de millora de les condicions de vida individuals i col•lectives dels ciutadans i les ciutadanes de la nostra nació. Alhora, però, representa també la culminació més completa, acabada i plena de la idea de democràcia.
Els alcaldes i les alcaldesses, així com el conjunt dels càrrecs electes locals, som dipositaris de la sobirania popular. Hem estat votats i escollits per a representar la nostra societat i, en conseqüència, tenim l’obligació de fer-nos ressò de les necessitats i els anhels del conjunt de la ciutadania.
És per això que, conscients de la legitimitat política que ens atorga el nostre paper als ajuntaments i de la responsabilitat col•lectiva que tenim en l’actual moment històric, els alcaldes i les alcaldesses sotasignats manifestem el següent:
• Les necessitats i els reptes de futur de la societat catalana exigeixen que els nostres ciutadans i ciutadanes es puguin pronunciar lliurement sobre tots els aspectes que afecten la seva vida col•lectiva.
• El dret a decidir és un exercici eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments com l’administració més propera a la ciutadania.
I, en conseqüència, i en qualitat de nucli impulsor del moviment d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores pel dret a decidir, ens comprometem a treballar per
1. articular un ampli moviment d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores en favor del dret democràtic del poble català a decidir lliurement el seu futur; obrint un procés de diàleg i col•laboració amb càrrecs electes locals dels diferents territoris dels Països Catalans per avançar en aquest mateix objectiu.
2. contribuir a generar un clima d’opinió favorable al dret a decidir al si del municipalisme català.
3. realitzar activitats d’afirmació nacional i democràtica adreçades al conjunt de la ciutadania, amb l’horitzó d’obtenir el ple reconeixement del dret del poble català a decidir lliurement el seu futur.
4. fomentar dinàmiques obertes, participatives, socialment integradores i individualment respectuoses en el procés d’avenç cap a l’exercici del dret a decidir.
5. ajudar a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret a decidir del poble català a partir de contactes institucionals amb autoritats locals d’Europa i d’arreu del món.
6. emplaçar activament les administracions locals superiors i el Parlament de Catalunya per tal que es duguin a terme les iniciatives necessàries per tal que es reconegui institucionalment el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur.

Unknown ha dit...

Felicitats pels trenta,
Felicitats per tenir tants i tan bons col·laboradors, tots i totes els que han escrit en el llibre i les que l'han fet possible.
I desitjar-vos literalment PER MOLTS ANYS!!!!

Anònim ha dit...

Vaig ser a l'acte de presentació del llibre i us vull felicitar, tant per l'acte, com pel llibre, com per la feina feta en aquests 30 anys. I que en siguin molts més!

Plataforma ha dit...

Visiteu-la i opineu:
http://plataforma-camprodon.blogspot.com/

Anònim ha dit...

Gràcies per publicar el comentari del blog de la Plataforma del carrer Camprodon per fer-ne una difusió més gran. És un gest d'agraïr.
Ara també a molts dels veïns ens agradaria un posicionament públic i clar de CUPA sobre la manera de fer el procés participatiu i de la necessitat urgent de la reforma ens aquests moments.
Una majoria de veïns estem preocupats, intranquils i molestos per la forma de fer tot el procés.
En tant que el regidor de participació és del vostra grup, us agrairïem molt que a la propera reunió es presentés i es posicionés i ens expliqués perquè abans no s'ha creat una taula de barri i s'han tirat endevant aquest i d'altres projectes com el de la plaça de la Pau.
Moltes gràcies per la vostra atenció esperem notícies del vostra grup i especialment que féssiu un esforç per fer reflexionar a l'impulsor del projecte (ERC) de que s'ha d'escoltar i no menyspreuar els veïns.